• U bevindt zich hier:
 • Home
 • /
 • Diensten
 • /
 • Abonnement Casemanagement Support
Contact opnemen

ENgage werkgeversadvies B.V.
Deventerstraat 31
7311 LT Apeldoorn

Telefoon:  055 - 576 00 39
Email: info@engage-wa.nl

Abonnement Casemanagement Support

Aanleiding voor een abonnement Casemanagement Support
Onze relaties worden binnen hun uitvoeringstaken rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid (loondoorbetalingsplicht, Ziektewet, WIA) soms geconfronteerd met vraagstukken waar zij op dat moment geen raad mee weten. Bijvoorbeeld rondom het stopzetten van loondoorbetaling bij ziekte, het opleggen van een maatregel binnen de ZW, het voorkomen van een loonsanctie of gewoon een bevestiging dat de relatie met een dossierbehandeling op het goede pad zit. Er is in die situaties vaak behoefte aan een klankboord, zonder dat daar direct een fee of factuur tegenover staat. Het abonnement wordt dan afgenomen om de benodigde kennis direct in huis te kunnen halen.

Wat is het abonnement Casemanagement Support ?
Binnen het abonnement zijn er een 3-tal pijlers:

 1. Onbeperkt telefonisch vragen stellen op het gebied van loondoorbetalingsplicht, Ziektewet, WIA en overige sociale zekerheid aan een toegewezen vaste contactpersoon. Vragen vallen onder het abonnement zolang zij zonder bestudering van stukken en binnen ca. een half uur door ENgage kunnen worden beantwoord.
 2. Korting op het opleidingsaanbod en de overige dienstverlening van ENgage
 3. Informatie

Waarom het abonnement Casemanagement Support ?
Met het Abonnement heeft u  een continu specialistisch klankbord, tegen een zeer beperkt vast bedrag op jaarbasis. De contactpersonen binnen het abonnement zijn allen breed deskundig. Bovendien hebben zij veelal een eigen specialisatie (mediator, coach, ZW-/WIA specialist, arbeidsdeskundige), waardoor zij multidisciplinair naar zaken kunnen kijken.  Zij zijn bekend met de voor u veelal ingewikkelde problematiek, allen werkzaam “in het veld” en daarmee voortdurend in contact met de praktijk. Dat levert up-to-date kennis op voor u. Gelijktijdig zijn ze ook pragmatisch, om te komen tot een zienswijze die in uw situatie ook werkelijk de oplossing biedt of de juiste richting geeft.

 Voorwaarden

 • Eén aanspreekpunt bij de werkgever
 • Organisatie met een eigen verzuimcoördinator en tenminste 100 medewerkers

Meer informatie
Mocht u verdergaande ondersteuning wensen, dan kan dat op basis van ons uurtarief, waarop u als abonnementhouder natuurlijk een korting ontvangt.
Voorbeelden van vragen binnen het Abonnement Casemanagement Support kunnen zijn:

 • Vragen gericht op het voorkomen van een loonsanctie/WIA instroom (dossier tijdens 104 weken)
 • Vragen gericht op de mogelijkheden tot bezwaar/beroep op beslissingen van UWV ten aanzien van loonsanctie, WIA instroom
 • Vragen gericht op hoe om te gaan met een uitkeringsgerechtigde in dienst (samenloop van loondoorbetaling met sociale uitkeringen zoals ZW, WIA, WW , WAO en WAJONG)
 • Vragen over WIA in relatie tot pensioen, arbeidsrecht, bedongen arbeid, WGA-hiaatverzekering etc.
 • Beslissingen van UWV in het kader van Ziektewet (ZW) of de Wet Werk en Inkomen naar
 • Arbeidsvermogen (WIA)
 • Lopende of dreigende ZW- of WIA-dossiers
 • Lopende of dreigende bezwaar/beroepzaken
 • Situaties waarbij er arbeidsrechtelijke afwegingen moeten worden gemaakt (ziek uit dienst, pre-pensioen of WIA, het formaliseren van aangepaste arbeid in het arbeidscontract etc.

Wij kijken hierbij vanuit de wettelijke verplichtingen van werkgever bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, vanuit de sociale zekerheid, vanuit arbeidsrecht en vanuit de financiële kant (UWV, verzekeraars, derde aansprakelijke partijen enz.).

Het abonnement Casemanagement Support wordt, tenzij u of ENgage uiterlijk één maand voor afloop van het abonnement schriftelijk aangeeft het abonnement niet (onder dezelfde condities)  te willen voortzetten,  voor de duur van één jaar aangegaan met telkens stilzwijgende verlenging voor de duur van één jaar.

Tarieven
Het Abonnementstarief is afhankelijk van het aantal werknemers (per jaar, excl. BTW):

 • < 250 tot 500 werknemers: €1.250,-
 • 500 tot 1.000 werknemers: €1.750,-
 • 1.000 tot 2.500 werknemers: € 2.250,-
 • > 2.500 werknemers€2.750,-

Bij de vaststelling van het aantal werknemers worden alle bedrijfsonderdelen die vallen onder de supervisie van de bij ons bekend zijnde interne casemanager  samengeteld. Het aantal werknemers op 1 januari is bepalend.

Bestellen
Wilt  u meer informatie over het  abonnement Casemanagement Support of het abonnement afnemen? Neemt u dan contact met ons op via ons algemene nummer of per mail: info@engage-wa.nl.