• U bevindt zich hier:
 • Home
 • /
 • Diensten
 • /
 • Analyse en advies eigenrisicodragen
Contact opnemen

ENgage werkgeversadvies B.V.
Deventerstraat 31
7311 LT Apeldoorn

Telefoon:  055 - 576 00 39
Email: info@engage-wa.nl

Bel mij terug

vul hieronder uw telefoonnummer in en wij bellen u binnen 24 uur (op werkdagen) terug!

Analyse en advies eigenrisicodragen

Aanleiding voor advies keuze ERD ZW en WGA
Iedere werkgever heeft binnen de Ziektewet en  WIA de keuze om op onderdelen het risico zelf te dragen. Dit heet eigenrisicodragen ZW en eigenrisicodragen WGA. Deze keuze wordt vaak op financiële gronden gemaakt, maar heeft in veel gevallen een grote impact op uw organisatie. De financiële en organisatorische gevolgen brengen wij voor u in kaart met ons rapport Analyse en advies eigenrisicodragen. Deze dienstverlening is ook aan te bevelen voor werkgevers die overwegen om het eigenrisicodragerschap te beëindigen.

Wat is advies keuze ERD ZW en WGA?
Het rapport is een uitvoerige beschrijving van de wet- en regelgeving, toegespitst op uw situatie. De concreetheid maakt het makkelijk leesbaar en u doorgrondt hiermee de ingewikkelde problematiek. Zowel in woorden als in cijfers wordt de praktische kant van de sociale wetgeving op dit punt toegelicht. In het rapport maken wij geen onderscheid tussen ZW en WGA. Het rapport gaat in op het totale risico: ZW, WGA-vast en WGA-flex. Immers, u bent als werkgever inmiddels 12 jaar verantwoordelijk voor de financiële gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid, zowel van uw vaste als uw flexibele (ex)-werknemers.

Waarom een Analyse en advies eigenrisicodragen?
Onze ervaringen en cijfermatige inzichten, alsmede de tekstuele toelichting maken dat u inzicht krijgt in de voor- en nadelen van het eigenrisicodragen ZW en het eigenrisicodragen WGA. Of van de gevolgen van terugkeer naar het UWV. Ook krijgt u informatie over organisatorische aspecten, bijvoorbeeld rond implementatie van het eigenrisicodragen, de uitvoering van re-integratie, de kosten hiervan en de eventueel aanwezige risico’s worden benoemd en/of gecalculeerd.

Met het analyserapport weet u welke vervolgacties nodig of nuttig zijn rond het mogelijk in te zetten traject van wel of geen eigenrisicodragen

Voorwaarden
Om een Adviesrapport op te kunnen stellen zijn de volgende zaken van belang:

 • Een overwogen tijdspad; de deadline vanuit de Belastingdienst is 1 april en 1 oktober
 • Alle relevante informatie en documentatie; u wordt hierbij geholpen via een checklist.

Meer informatie
Onze adviezen worden vastgelegd in een uitvoerige rapportage waarin wij de concrete vraagstelling, de situatieschets, de bevindingen, de diverse opties in de vorm van scenario’s en onze conclusies en aanbevelingen verwerken. Het rapport wordt na het opstellen persoonlijk met u doorgenomen

Onderwerpen die in het adviesrapport naar voren komen zijn:

 • Een indruk van de beschikbare ZW en WIA-administratie. Vaak heeft een werkgever dit niet op orde, maar loopt wel 12 jaar financieel risico
 • Keuze voor verzekeren, of het geheel zelf dragen via een bankgarantie
 • Stappenplan voor de implementatie van ZW- en WGA-eigenrisicodragen
 • Verwijzingen naar bestaande handleidingen voor een efficiënte uitvoering.

ENgage geeft in algemene zin informatie over het verzekeringsproduct. ENgage is echter volledig onafhankelijk en heeft geen verzekeringsbelangen. Wij doen dan ook geen verzekeringsadvisering en -bemiddeling. Met ons rapport kunt u in contact treden met uw eigen assurantietussenpersoon.

Tarieven
Een analyse eigenrisicodragen ZW/WGA  met rapportage vraagt over het algemeen ca. 23 uur tijd. Ons uurtarief bedraagt € 150,- excl. BTW. Uw investering komt hiermee op € 3.450,- excl. BTW.

Dat is ook het uitgangspunt voor onze offerte. Uren kunnen naar beneden of naar boven afwijken van de geoffreerde 23 uur. Wanneer wij minder uren nodig hebben, brengen wij alleen de gemaakte uren in rekening met een minimum bedrag van € 1.750. Wanneer wij meer uren verwachten nodig te hebben, overleggen wij vooraf met u alvorens de  extra uren te maken en in rekening te brengen.

Bestellen
Wilt  u voor uw organisatie een Analyse en adviesrapport afnemen? Neemt u dan contact met ons op via ons algemene nummer of per mail: info@engage-wa.nl