• U bevindt zich hier:
 • Home
 • /
 • Diensten
 • /
 • Beheer en nazorg: kwartaaloverleg
Bel mij terug

vul hieronder uw telefoonnummer in en wij bellen u binnen 24 uur (op werkdagen) terug!

Contact opnemen

ENgage werkgeversadvies B.V.
Deventerstraat 31
7311 LT Apeldoorn

Telefoon:  055 - 576 00 39
Email: info@engage-wa.nl

Beheer en nazorg: kwartaaloverleg

Aanleiding beheer, nazorg en kwartaaloverleg
Werkgever is eigenrisicodrager voor de WGA. Hiermee is hij verantwoordelijk, zowel inhoudelijk als financieel, voor de re-integratie van een arbeidsongeschikte medewerker gedurende 12 jaar (inclusief de loondoorbetalingsperiode). Werkgever heeft de schade die voortvloeit uit het eigenrisicodragerschap WGA herverzekerd bij een (inkomens)verzekeraar. Deze verzekeraar biedt de dienst beheer en nazorg, kwartaaloverleg aan werkgever aan, ter ondersteuning van de uitvoering van de WGA.  ENgage is specialist op het gebied van de wet- en regelgeving van de WIA (en daarmee WGA) en levert WIA-managers die de werkgever begeleiden in de uitvoering van alle verplichtingen die voortvloeien uit de WIA.

Wat is beheer, nazorg en kwartaaloverleg
Het uitgangspunt is de reeds bestaande verzuimorganisatie van werkgever. De dienstverlening start met kwartaalbesprekingen. Per kwartaal levert werkgever een lijst op met werknemers die 42 weken of langer arbeidsongeschikt zijn. De dienstverlening heeft als doel om het aantal medewerkers dat instroomt in de WGA te beperken, en de uiteindelijke WGA-schade zo laag mogelijk te houden. Per dossier wordt het instroomrisico inclusief verwachte schadelast  besproken, de wijze waarop dit risico beïnvloedbaar is en welke interventies hiertoe het beste kunnen worden ingezet. ENgage attendeert werkgever op dossiers waarvoor in het komende kwartaal een WIA aanvraag moet worden gedaan. Na dit overleg wordt het kwartaalbestand definitief gemaakt en verzonden naar de verzekeraar.
Na de loondoorbetalingsperiode stuurt de werkgever de WIA-beschikking naar ENgage. ENgage stelt een WGA Plan van Aanpak op waarin afspraken staan over wie wat, wanneer gaat doen. Doorgaans neemt ENgage de casemanagement taken van werkgever over en bespreekt met betrokkene het WGA Plan van Aanpak. ENgage verzorgt de regie op alle interventies en deskundigen die na de wachttijd worden ingezet. ENgage voert op deze wijze de volledige regie over de schadelastbeheersing met de verzekeraar op de achtergrond voor financiering en ondersteuning. Beschikkingen, vorderingen en vervolgbeschikkingen worden door ENgage geadministreerd en doorgestuurd naar de verzekeraar. Zo nodig wordt na overleg met de werkgever Bezwaar ingediend bij het UWV.

Waarom beheer, nazorg en kwartaaloverleg?
ENgage heeft kennis en ervaring. Wij attenderen u in dit kader  graag op één van onze specifieke en in de markt unieke uitgangspunten: Wij houden die kennis die we hebben niet voor ons zelf, maar delen deze met onze relaties waardoor die kunnen ‘groeien’. Wij geloven er in dat dit uiteindelijk tot een betere en meer stabiele samenwerking leidt dan het uitsluitend ‘verkopen’ van consultancy-uren.

Voorwaarden

 • De organisatie is eigenrisicodrager voor de WGA.
 • De organisatie is verzekerd voor het ERD-WGA, de verzekeraar kan de opdrachtgever zijn.
 • De organisatie heeft minimaal één casemanager voor de verzuimdossiers, die bereid is om samen te werken met de WIA-manager van ENgage.
 • De werkgever draagt zelf zorg voor een adequate verzuimorganisatie en -registratie inclusief privacy beleid.
 • Er vindt geen overdracht van privacy gevoelige informatie plaats zonder dat de betrokken medewerker hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • De werkgever blijft verantwoordelijk voor de re-integratie, zowel inhoudelijk als financieel.

Tarieven
Deze dienst wordt op projectbasis geoffreerd en gecalculeerd.
Ons uurtarief bedraagt € 150,- excl. BTW.

Bestellen
Wilt  u voor uw organisatie gebruik maken van beheer, nazorg en kwartaaloverleg? Neemt u dan contact met ons op via ons algemene nummer of per mail: info@engage-wa.nl