Contact opnemen

ENgage werkgeversadvies B.V.
Deventerstraat 31
7311 LT Apeldoorn

Telefoon:  055 - 576 00 39
Email: info@engage-wa.nl

Bel mij terug

vul hieronder uw telefoonnummer in en wij bellen u binnen 24 uur (op werkdagen) terug!

Bezwaar en Beroep

Aanleiding voor bezwaar en beroep ZW en WIA
Inzake de Ziektewet neemt u zelf geen officiële beslissingen over de Ziektewet-uitkering. Dit is voorbehouden aan UWV, zowel voor eigenrisicodragers als publiek verzekerde werkgevers. U kunt als eigenrisicodrager wel een verzoek tot een beslissing aan UWV voorleggen. UWV neemt dan de beslissing en is ook het bestuursorgaan waar de uitkeringsgerechtigde zijn bezwaar aan richt. Het UWV past daarna hoor en wederhoor toe bij de uitkeringsgerechtigde en de eigenrisicodrager.

Ook voor de WGA geldt dat u als werkgever in bezwaar kunt gaan; als eigen risicodrager of niet. Het UWV doet de claimbeoordeling, maar de financiële gevolgen zijn voor u. Daarom bestaat voor u ook de mogelijkheid om in bezwaar te gaan.

Wat is bezwaar en beroep ZW ?
Wanneer de verzekerde of u als werkgever bezwaar heeft aangetekend helpt ENgage u bij het voeren van verweer. ENgage schrijft een onderbouwing aan UWV. In geval van een bezwaar-/beroepsprocedure zijn termijnen heel belangrijk. ENgage bewaakt deze termijnen, zodat er geen kansen gemist worden. Wij vertegenwoordigen u bij een UWV-hoorzitting of zitting bij de rechtbank.

Waarom bezwaar en beroep ZW ?
Omdat de onderbouwing essentieel is in de beslissing van UWV om een bezwaar gegrond of ongegrond te verklaren. UWV gaat in zijn beslissing af op de gegevens die hij van de betrokken partijen aangeleverd krijgt. ENgage helpt u de onderbouwing zo goed mogelijk dicht te beargumenteren en formuleren. Hierdoor is de kans op succes zo optimaal mogelijk. Immers, de initiële beslissing is in uw belang.

Voorwaarden

  • Een heldere vraagstelling /stellingname
  • Volledig inzicht in alle dossierstukken (geanonimiseerd als de uitkeringsgerechtigde geen toestemming geeft voor inzicht)
  • Alle relevante documentatie; u wordt hierbij geholpen via een checklist
  • Een machtiging van de uitkeringsgerechtigde dat wij inzicht mogen hebben in uw dossier
  • Een realistisch tijdpad; vooraf met u af te stemmen
  • Een aanstelling tot uw gemachtigde in de bezwaar-/beroepsprocedure

Meer informatie
Wij zijn op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen/uitspraken op het gebied van ZW- en WIA beslissingen en hebben ruime ervaring met het voeren van bezwaar-/beroepsprocedures. Hierbij beschikken we o.a. over eigen arbeidsdeskundige expertise. Daar waar onze kennis/ervaring eventueel tekort schiet (en dat is vanwege het specialistische karakter van deze dienstverlening een groot goed om te onderkennen), schakelen wij andere specialisten in. Deze specialisten hebben wij om ons heen verzameld in een netwerk. Denk hierbij  o.a.  aan verzekeringsartsen,  en juristen. Wij hebben één ding voor ogen: Uw belangen zo optimaal mogelijk behartigen!

Tarieven
De begeleiding bij een bezwaar-/beroepsprocedure vraagt over het algemeen ca. 3 (ZW) tot 10 (WIA) uur tijd. Ons uurtarief bedraagt € 150,- excl. BTW. Uw investering komt hiermee op minimaal € 450,- excl. BTW.

Dat is ook het uitgangspunt voor onze offerte. Uren kunnen naar beneden of naar boven afwijken van de geoffreerde 3 of 10 uur. Wanneer wij minder uren nodig hebben, brengen wij alleen de gemaakte uren in rekening. Wanneer wij meer uren verwachten nodig te hebben, overleggen wij vooraf met u alvorens de  extra uren te maken en in rekening te brengen.

Bestellen
Wilt  u dat wij u ondersteunen bij een bezwaar- of beroepsprocedure? Neemt u dan contact met ons op via ons algemene nummer of per mail: info@engage-wa.nl.