• U bevindt zich hier:
 • Home
 • /
 • Diensten
 • /
 • Implementeren en uitvoeren WGA
Contact opnemen

ENgage werkgeversadvies B.V.
Deventerstraat 31
7311 LT Apeldoorn

Telefoon:  055 - 576 00 39
Email: info@engage-wa.nl

Bel mij terug

vul hieronder uw telefoonnummer in en wij bellen u binnen 24 uur (op werkdagen) terug!

Implementeren en uitvoeren WGA

Aanleiding voor implementatie en uitvoeren WGA
Werkgever is eigenrisicodrager voor de WGA. Hiermee is hij verantwoordelijk, zowel inhoudelijk als financieel, voor de re-integratie van een arbeidsongeschikte medewerker gedurende 12 jaar (inclusief de loondoorbetalingsperiode). De implementatie en uitvoering van het WGA is voor werkgevers die erkennen onvoldoende specialistische kennis in huis te hebben om de regie op 12 jaar re-integratie volledig zelf uit te voeren. ENgage is specialist op het gebied van de wet- en regelgeving van de WIA (en daarmee WGA) en levert WIA-managers die de werkgever begeleiden in de uitvoering van alle verplichtingen die voortvloeien uit de WIA.

Wat is implementatie en uitvoeren WGA
Het uitgangspunt is de reeds bestaande verzuimorganisatie van werkgever. De dienstverlening start met een analyse van de huidige verzuimorganisatie in relatie tot de WGA. Daarin komen ook zaken aan de orde als CAO’s, pensioenverzekeringen, interventieproviders en de registratie van de no-risk populatie.
De dienstverlening heeft als doel om het aantal medewerkers dat instroomt in de WGA te beperken en de uiteindelijke WGA-schade zo laag mogelijk te houden. Om die reden monitort de WIA-manager de verzuimdossiers vanaf de 42e week. Per dossier wordt het instroomrisico inclusief verwachte schadelast  besproken, de wijze waarop dit risico beïnvloedbaar is en welke interventies hiertoe het beste kunnen worden ingezet. Dit is de startrapportage. Vervolgens wordt in de 85e week gestart met de voorbereiding van de WIA-aanvraag. Desgewenst vindt een gesprek plaats tussen  werkgever, de WIA-manager van ENgage én de werknemer. De WIA-manager bereidt dit gesprek voor met een RIV toets, een beoordeling van het re-integratiedossier. De WIA-manager adviseert over de uit te voeren acties die van invloed kunnen zijn op de WIA-aanvraag. Na het ontvangen van de beslissing op de WIA-aanvraag, maakt de WIA-manager samen met de werkgever en werknemer een WIA-re-integratieplan met concrete afspraken over het vervolg van de re-integratie (wie doet wat, wanneer en hoe).
De mogelijke vervolgstappen zijn:

 • Bezwaar en Beroep WIA
 • Traject coördinatie

Waarom implementatie en uitvoeren WGA ?
ENgage heeft kennis en ervaring. Wij attenderen  u in dit kader graag op één van onze specifieke en in de markt unieke uitgangspunten: Wij houden die kennis die we hebben niet voor ons zelf, maar delen deze met onze relaties waardoor die kunnen ‘groeien’. Wij geloven er in dat dit uiteindelijk tot een betere en meer stabiele samenwerking leidt dan het uitsluitend ‘verkopen’ van consultancy-uren.

Voorwaarden

 • De organisatie is eigenrisicodrager voor de WGA.
 • De organisatie heeft minimaal één casemanager voor de verzuimdossiers en die is bereidom samen te werken met de WIA-manager van ENgage.
 • De werkgever draagt zelf zorg voor een adequate verzuimorganisatie en -registratie inclusief privacy beleid.
 • Er vindt geen overdracht van privacy gevoelige informatie plaats zonder dat de betrokken medewerker hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • De werkgever blijft verantwoordelijk voor de re-integratie, zowel inhoudelijk als financieel.

Tarieven
Normaliter zal dit traject, uitgaande van de werkzaamheden zoals hiervoor beschreven (besprekingen, 42e week startrapportage, RIV toets en Plan van aanpak WGA) een tijdbeslag van ca. 5 uur per dossier innemen. Op basis van deze uitgangspunten betekent dit € 750,00 excl. BTW inclusief reistijd. Mocht het aantal benodigde uren minder bedragen dan zullen wij een evenredig bedrag minder in rekening brengen. Mocht het aantal benodigde uren meer bedragen, dan zal dit uitsluitend plaatsvinden en  in rekening worden gebracht na overleg met en een schriftelijk akkoord van de opdrachtgever.

Ons uurtarief bedraagt € 150,- excl. BTW.

Bestellen
Wenst u nadere informatie of  een offerte voor de implementatie en uitvoeren WGA? Neemt u dan contact met ons op via ons algemene nummer 055-5760039 of per mail: info@engage-wa.nl.