• U bevindt zich hier:
 • Home
 • /
 • Diensten
 • /
 • Implementeren en uitvoeren ZW ERD
Contact opnemen

ENgage werkgeversadvies B.V.
Deventerstraat 31
7311 LT Apeldoorn

Telefoon:  055 - 576 00 39
Email: info@engage-wa.nl

Bel mij terug

vul hieronder uw telefoonnummer in en wij bellen u binnen 24 uur (op werkdagen) terug!

Implementeren en uitvoeren ZW ERD

Aanleiding voor implementatie en uitvoeren ZW ERD
De werkgever is eigenrisicodrager geworden voor de Ziektewet. Hiermee verbindt hij zich aan bepaalde regels voor de uitvoering van de Ziektewet. De werkgever is verantwoordelijk voor het juist uitvoeren van deze regels en wetten. Aan deze uitvoering kleven ook andere (wettelijke)  verplichtingen dan bij het begeleiden van een zieke medewerker waarvan het dienstverband voortduurt (loondoorbetalingsplicht). Dit kan lastig zijn, zeker omdat de werkgever zelf niet bekend is met deze wet- en regelgeving en een zieke werknemer die uit dienst gaat minder vaak voorkomt dan regulier verzuim. ENgage is specialist op het gebied van de wet- en regelgeving van de Ziektewet. Met onze specialistische kennis begeleiden we uw ex-werknemer vanaf het moment dat hij ziek uit dienst gaat tot het einde van de Ziektewetuitkering.

Wat is implementatie en uitvoeren ZW ERD ?
Voor een vaste prijs per dossier voert ENgage de Ziektewetdienstverlening uit vanaf het moment dat de ex-werknemer een Ziektewetclaim bij ons indient. Ons doel hierbij is: het zoveel mogelijk beperken van de schadelast door een juiste claimbeoordeling en regie op de inzet van deskundigen.

De dienstverlening start met een gesprek met een Ziektewetspecialist over welke zaken nog moeten worden ingericht en welke afspraken er worden gemaakt over contactmomenten, beoordeling en rapportage.

Vanaf de startdatum van de dienstverlening zullen werknemers die ziek uit dienst gaan zich melden bij ENgage. ENgage beoordeelt de melding (claim) en begeleidt de ex-werknemer zo snel mogelijk met als einddoel theoretisch herstel voor het  eigen oude werk of volledige hervatting in passend werk.

Waarom implementatie en uitvoeren ZW ERD ?
Eigenrisicodrager worden kan met name voor grote werkgevers een grote besparing opleveren. UWV geeft de eigenrisicodrager namelijk de mogelijkheid om de uitvoering over te nemen en zelf invloed uit te oefenen op de Ziektewet-uitkering. Er worden wel bepaalde voorwaarden gesteld aan het uitvoeren van de Ziektewet. Als eigenrisicodrager heeft u hier niet altijd zicht op en kan de hoeveelheid aan wet- en regelgeving veel verwarring opleveren.

ENgage helpt u om het meeste uit het eigenrisicodragerschap te halen. Wij leggen u in een persoonlijk gesprek en in heldere taal uit wat er van de eigenrisicodrager wordt verwacht en wat onze rol daarin is. Wij zorgen voor juiste naleving van de wet- en regelgeving en een zo kort mogelijk uitkeringsduur.

Wij zijn duidelijk in onze communicatie, staan open om nieuwe dingen te leren en delen onze kennis over de Ziektewet met u.

Meer informatie
Bij de vaste prijs per dossier zijn de volgende zaken inbegrepen:

 • Claimbeoordeling (recht of geen recht)
 • Begeleiding van ex-werknemer
 • Berekenen hoogte bruto-uitkering
 • Aanvragen beslissingen inzake de Ziektewetuitkering bij UWV
 • Uitvoeren taken vanuit Wet Verbetering Poortwachter vanaf het moment van de eerste Ziektewetdag
 • Inschakelen bedrijfsarts wanneer ENgage dit nodig acht
 • Indien nodig bezwaar en beroep (zie Bezwaar en beroep Ziektewet)

Hierbij is niet inbegrepen:

 • ziek-uit-dienstmelding naar UWV
 • reis- en onkostenvergoeding ex-werknemer
 • kosten inzetten overige deskundigen

Voorwaarden

 • de eigenrisicodrager levert aan ENgage administratieve gegevens aan:
  • informatie over de verschillende loonheffingsnummers binnen de organisatie
  • Ziektewet ERD beschikking Belastingdienst
  • inschatting omvang populatie
  • 1 contactpersoon voor communicatie
 • de eigenrisicodrager heeft als voornaamste taken:

  • het grondig en ruim van tevoren informeren van de zieke werknemer over de stappen die hij moet nemen na het uit dienst treden en zijn rechten en plichten. ENgage levert de eigenrisicodrager hiervoor de nodige documenten en achtergrondinformatie
  • het opstellen van een belastbaarheidsprofiel voor einde dienstverband.
  • het financieren van de inzet van deskundigen
  • uitbetalen van de uitkering. De hoogte van de uitkering wordt door ENgage aangeleverd aan de eigenrisicodrager.

Tarieven
€ 1950 per dossier.

Bestellen
Wenst u nadere informatie of  een offerte voor het implementeren en uitvoeren van Ziektewet ERD? Neemt u dan contact met ons op via ons algemene nummer 055-5760039  of per mail: info@engage-wa.nl.