• U bevindt zich hier:
  • Home
  • /
  • Diensten
  • /
  • Implementeren Verzuimbeleid
Contact opnemen

ENgage werkgeversadvies B.V.
Deventerstraat 31
7311 LT Apeldoorn

Telefoon:  055 - 576 00 39
Email: info@engage-wa.nl

Bel mij terug

vul hieronder uw telefoonnummer in en wij bellen u binnen 24 uur (op werkdagen) terug!

Implementeren Verzuimbeleid

Aanleiding voor implementatie verzuimbeleid
Het verzuimwerkveld verandert, of beter gezegd: het is groter geworden. Daar waar voorheen werkgevers zich verantwoordelijk wisten voor 2 jaar verzuim als gevolg van arbeidsongeschiktheid, staan werkgevers nu voor een verantwoordelijkheid die 12 jaar duurt. Deze verantwoordelijkheid geldt zowel financieel als re-integratie inhoudelijk. Ook wanneer werkgevers ervoor kiezen om geen eigenrisicodrager te zijn voor de WGA heeft een eerste ziektedag met een dreigend langdurig beloop grote impact op een verzuimorganisatie voor een langere tijd. De implementatie van het verzuimbeleid richt zich op kleine en middelgrote werkgevers die hun verzuimbeleid moeten aanpassen aan de huidige wet-en regelgeving.

Wat is implementatie verzuimbeleid?
Het uitgangspunt is de reeds bestaande verzuimorganisatie van werkgever. Veelal is er een verzuimprotocol aanwezig voor alle werknemers met een vast dienstverband, maar deze moet worden afgestoft, gemoderniseerd en aangevuld met informatie over de wet BeZaVa voor de medewerkers met een tijdelijk dienstverband. Indien werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA en Ziektewet is ook aanvulling wenselijk om de gevolgen van deze regelingen goed in protocollen en processen te vatten.

De opdrachtgever gaat zelf aan de slag met het opstellen van het  beleid en het protocol met coaching door een ENgage consultant. Daarnaast ondersteunt ENgage bij de praktische implementatie van het beleid. Denk hierbij aan communicatie richting (ex-) werknemers, aanpassing van de arbeidsovereenkomst en informatie over financiële consequenties voor zowel de (ex-) werknemer als werkgever. In uw organisatie worden investeringen gewikt en gewogen maar wordt een ziektedag waarschijnlijk geaccordeerd zonder het besef dat de kosten kunnen oplopen tot meer dan € 100.000,- schade.

Waarom implementatie verzuimbeleid?
In de loop van de jaren groeien bij organisaties processen die zijn ontstaan vanuit verouderd beleid. Meestal heeft de dienstdoende bedrijfsarts ooit een standaard verzuimprotocol opgeleverd en is dat door de jaren heen niet aangepast aan de huidige eisen. Door nu uw beleid te actualiseren, voldoet u aan de huidige wet- en regelgeving, voorkomt u onduidelijkheid en daarmee onnodige kosten. ENgage levert u niet slechts een handboek dat ongebruikt in de kast verdwijnt, maar deelt kennis, informatie en ervaring met u en uw team  dat vervolgens zelf aan de slag gaat. Dit vergroot de betrokkenheid en kennis en heeft een duurzaam karakter. Uitgangspunt is dat uw organisatie ook tijd investeert in het implementatietraject.

Voorwaarden
De organisatie moet onder druk van gewijzigde wet- en regelgeving het verzuimbeleid actualiseren en heeft de ambitie om dit verzuimbeleid (grotendeels) zelf te regisseren. De opdrachtgever heeft weinig tot enige ervaring in de uitvoering van verzuimbeleid en wil investeren in een effectief verzuimbeleid, gericht op de 1e twee jaar maar ook daarna, kortom het protocol aanpassen op een overall 12-jaren beleid.

Meer informatie
Één van onze specifieke en in de markt unieke uitgangspunten: Wij houden de kennis die we hebben niet voor ons zelf, maar delen deze met onze relaties waardoor die kunnen ‘groeien’. Wij geloven er in dat dit uiteindelijk tot een betere en meer stabiele samenwerking leidt dan het uitsluitend ‘verkopen’ van consultancy-uren.

Tarieven
Normaliter zal dit traject, uitgaande van de aanname dat de opdrachtgever zijn eigen beleid op papier zal willen formuleren, de benodigde informatie goed wordt aangeleverd en waarbij ENgage uitsluitend een adviserende en klankbordfunctie heeft een tijdbeslag van ca. 16 uur innemen. Op basis van deze uitgangspunten betekent dit € 2.400,-- excl. BTW inclusief reistijd. Mocht het aantal benodigde uren minder bedragen dan zullen wij een evenredig bedrag minder in rekening brengen. Mocht het aantal benodigde uren meer bedragen, dan zal dit uitsluitend plaatsvinden en  in rekening worden gebracht na overleg met en een schriftelijk akkoord van de opdrachtgever.

Het minimaal te factureren bedrag is € 1.750 excl. BTW.  Ons uurtarief bedraagt € 150,- excl. BTW.

Bestellen
Wenst u nadere informatie of  een offerte voor de implementatie van uw verzuimbeleid? Neemt u dan contact met ons op via ons algemene nummer 055-5760039  of per mail: info@engage-wa.nl.