Contact opnemen

ENgage werkgeversadvies B.V.
Deventerstraat 31
7311 LT Apeldoorn

Telefoon:  055 - 576 00 39
Email: info@engage-wa.nl

Bel mij terug

vul hieronder uw telefoonnummer in en wij bellen u binnen 24 uur (op werkdagen) terug!

Managementdashboard

Aanleiding voor managementdashboard
Veel werkgevers meten wel het verzuimpercentage, maar beseffen niet welke financiële gevolgen achter ziekte en arbeidsongeschiktheid schuil gaan. Met name de ziektesituaties die langer duren leveren veel kosten op. Denk hierbij aan mogelijke loonsancties, WGA-uitkeringen etc.

Wat is een managementdashboard ?
Een managementdashboard laat zien welke vooraf gedefinieerde onderwerpen volgens verwachting verlopen, maar ook op welke ingegrepen moet worden. Ten aanzien van de vraagstukken bij ziekte en arbeidsongeschiktheid is hierbij zeker het verzuimpercentage relevant. Toch is het zinvol om een niveau dieper te gaan: is het verzuim in geld (de uitkeringsbedragen) ook inzichtelijk. Hoeveel zieken bereiken het tweede jaar? Hoeveel loonsancties? En in de WIA zelf: hoeveel WGA, welk type uitkering? Wij helpen u met het inzichtelijk krijgen van financiële onderwerpen en het definiëren ervan. 

Waarom een managementdashboard ?
Veel managers/bestuurders hebben enigszins last van bedrijfsblindheid en zien daarmee dan ook niet op welke punten het qua uitvoering van de financiële risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid beter kan. Vaak wordt het onderwerp verzuim en arbeidsongeschiktheid overgelaten aan de afdeling HRM en is aandacht van de bestuurders op de ‘kern’-activiteiten gericht. En dat terwijl ruim 30% van de gehele bedrijfsloonsom te maken heeft met het onderwerp verzuim en arbeidsongeschiktheid! Verdient dit onderwerp niet meer specifieke aandacht van het management?

Door onze brede inzichten en het laten toepassen op de bedrijfsspecifieke beschikbare data uit uw eigen organisatie krijgt ‘de beslisser’ inzicht in cijfers die er (als het om de Euro’s gaat) werkelijk toe doen. Hiermee kan het (financiële) risico van met name langdurige arbeidsongeschiktheid beter gemanaged worden.

Wij stellen samen met u concrete KPI’s (key performance indicatoren) op, geven een interne toelichting aan bijvoorbeeld de afdeling Control en adviseren u indien van toepassing of het mogelijk is om de gegevens uit de administratiesystemen te halen. Daarnaast helpen wij u bij het bepalen  welke kritische ondergrens per indicator vastgesteld zou kunnen / moet  worden

Voorwaarden
Om het inrichten van het managementdashboard uit te kunnen voeren zijn de volgende zaken van belang:

  • De wil om het financiële risico breder te zien dan alleen het verzuimpercentage
  • Een opdrachtformulering vanuit de directie
  • Betrokkenheid vanuit de directie
  • Inzicht in de diverse administratieve systemen
  • Gesprekken met medewerkers die de inhoud en werking van deze systemen doorgronden

Meer informatie
Onderwerpen binnen het managementdashboard kunnen zijn:

  • Wat betekent het verzuimpercentage in euro’s?
  • Zorgvuldige registratie no-risk
  • Aantal loonsancties
  • Aantal 42e weekmeldingen in aantallen en in euro’s
  • Optelsom van schadebedrag volledige WGA-populatie (het financiële risico)

Tarieven
Het inrichten van een managementdashboard wordt op projectbasis geoffreerd en gecalculeerd. Er zal rekening gehouden moeten worden met een ureninvestering van onze zijde van ca.  24 uur. Ons uurtarief bedraagt € 150,- excl. BTW. Eventuele aanvullende kosten kunnen worden gemaakt in de vorm van een kilometervergoeding.

Dat is ook het uitgangspunt voor onze offerte. Uren kunnen naar beneden of naar boven afwijken van de geoffreerde 24 uur. Wanneer wij minder uren nodig hebben, brengen wij alleen de gemaakte uren in rekening. Wanneer wij meer uren verwachten nodig te hebben, overleggen wij vooraf met u alvorens de  extra uren te maken en in rekening te brengen.

Bestellen
Wilt  u voor uw organisatie uw managementdashboard optimaliseren? Neemt u dan contact met ons op via ons algemene nummer of per mail: info@engage-wa.nl.