Contact opnemen

ENgage werkgeversadvies B.V.
Deventerstraat 31
7311 LT Apeldoorn

Telefoon:  055 - 576 00 39
Email: info@engage-wa.nl

Bel mij terug

vul hieronder uw telefoonnummer in en wij bellen u binnen 24 uur (op werkdagen) terug!

Trajectcoördinatie

Aanleiding voor een trajectcoördinatie
Het feit dat een werkgever zelf niet de tijd en/of kennis heeft om de uitvoering van  een stappenplan (vanuit bijvoorbeeld een Plan van Aanpak WIA of een eerder afgenomen dossieranalyse) te bewaken, blijkt vaak de aanleiding voor de inzet van een trajectcoördinatie te zijn,

Wat is trajectcoördinatie?
Binnen een trajectcoördinatie neemt ENgage de bewaking van de uitvoer van een al dan niet met onze hulp opgesteld stappenplan over van de werkgever. In de grote lijnen betekent dit dat wij actief aansturen op het behalen van het resultaat dat onze relatie met het stappenplan voor ogen heeft.

Dit betekent concreet dat wij gestelde termijnen voor de uitvoer van de bepaalde stappen bewaken en deze termijn waar nodig bijstellen. Het betekent ook dat wij de betrokken partijen op de uitvoer aangehaakt houden en daar waar nodig in overleg met hen bijsturen. Verder zoeken wij voortdurend naar financierings- en/of subsidiemogelijkheden en controleren wij eventuele uitkeringsinstanties.

Waarom een trajectcoördinatie ?
Vaak weten betrokken partijen op een (re-integratie)traject hun eigen onderdeel prima uit te voeren en te bewaken. Met de vele partijen die op een dergelijk traject betrokken zijn, bestaat echter ook het gevaar dat  tussen deze partijen niet (goed) wordt gecommuniceerd, waardoor mogelijk termijnen overschreden worden en bijvoorbeeld informatie verloren gaat. Trajectcoördinatie is effectief, omdat hiermee een helicopterview wordt gecreëerd van waaruit wordt gecommuniceerd en waardoor de betrokken partijen efficiënter kunnen werken.

Voorwaarden

  • Een heldere vraagstelling
  • Een realistisch tijdspad; vooraf met u af te stemmen
  • Alle relevante documentatie om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren
  • Een verklaring rondom privacywetgeving; deze leveren wij u desgevraagd
  • Toestemming van de betrokken werknemer of voor de begeleiding op het traject door ENgage.

Meer informatie
Een gesprek tussen de betrokkenen werknemer en de contactpersoon van ENgage voor het verkrijgen van de toestemming voor begeleiding is wenselijk. Hierdoor wordt betrokkene duidelijk geïnformeerd.
Bij voorkeur geeft betrokkene toestemming voor de inzage  door ENgage in de, overigens niet-medische, dossierstukken die er zijn en die er gedurende het traject nog komen. Wanneer ENgage als casemanager op een WIA Plan van Aanpak wordt benoemd, is dit niet expliciet nodig. Betrokkene tekent dan namelijk voor het Plan van Aanpak.

Een Trajectcoördinatie kan worden ingezet bij:

  • Re-integratie in de 1e 104 weken
  • Re-integratie tijdens (vrijwillig) verlengingsjaar loondoorbetaling
  • Re-integratie tijdens WIA-uitkeringsperiode
  • Herbeoordelingsaanvraag WIA

Tarieven
Een trajectcoördinatie vraagt over het algemeen ca. 10 uur tijd. Ons uurtarief bedraagt € 150,- excl. BTW. Uw investering komt hiermee op € 1.500,- excl. BTW.

Dat is ook het uitgangspunt voor onze offerte. Uren kunnen naar beneden of naar boven afwijken van de geoffreerde 10 uur. Wanneer wij minder uren nodig hebben, brengen wij alleen de gemaakte uren in rekening. Wanneer wij meer uren verwachten nodig te hebben, overleggen wij vooraf met u alvorens de  extra uren te maken en in rekening te brengen.

Bestellen
Wilt  u voor uw vraagstuk een trajectcoördinatie afnemen? Neemt u dan contact met ons op via ons algemene nummer of per mail: info@engage-wa.nl.