Contact opnemen

ENgage werkgeversadvies B.V.
Deventerstraat 31
7311 LT Apeldoorn

Telefoon:  055 - 576 00 39
Email: info@engage-wa.nl

Actualiteiten Sociale Zekerheid

Verzuimbegeleiding en de wet- en regelgeving rond arbeidsongeschiktheid is vaak aan verandering onderhevig. Denk hierbij aan het proces, de financiële kant of de arbeidsrechtelijke benadering. Veel werkgevers hebben deze materie voor het grootste deel goed georganiseerd. Maar om dit zo te houden is er regelmatig behoefte aan een actualiteitenbijeenkomst. 

Wat is de opleiding Actualiteiten SZ?
Ieder kwartaal brengen wij de meest recente wijzigingen op het gebied van sociale zekerheid, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in kaart. Volgt u deze bijeenkomsten regelmatig, dan bent u op de hoogte van de ontwikkelingen die uw verzuim-vak raken. Ook schetsen wij de ontwikkelingen waarvan aangenomen kan worden dat er een verandering aan zit te komen. Hierdoor wordt u van re-actief meer pro-actief.

Waarom de opleiding Actualiteiten SZ?
De kracht van succesvolle verzuimaanpak zit in het toepassen van de juiste wet- en regelgeving. Niet alleen op dossierniveau, maar ook binnen werkprocessen en (juist) het opstellen van beleid. Hierbij is het noodzakelijk de laatste stand van zaken paraat te hebben. Door de frequente update sessies bent en blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van loon bij ziekte, ZW, WIA, WW etc.

Voorwaarden
Voor een effectieve training zijn de volgende zaken van belang:

  • Werkzaam in het speelveld, bijvoorbeeld als HR-adviseur, Arbo-deskundige of casemanager
  • Affiniteit met wet- en regelgeving
  • Gevoel voor cijfers
  • Een open houding richting medecursisten, waarbij u praktische informatie wilt delen.

Meer informatie
Een voorbeeld van onderwerpen van de eerste bijeenkomst zijn:

  • Gevolgen Wet werk en Zekerheid voor ZW en WIA
  • Opleggen van loonstop bij weigering passende arbeid
  • De rol van de bedrijfsarts volgens de SER
  • Nieuwe premies van ZW, WGA-vast en WGA-flex voor 2015
  • Recente uitspraken rechtbank

Planning en tijdsduur.
De opleiding Actualiteiten SZ wordt ieder kwartaal georganiseerd op ons kantoor in Apeldoorn. De tijden zijn van 13.30 tot 16.30 uur. Kijk voor de eerstvolgende bijeenkomst op onze kalender opleidingen.

Tarief
De opleiding Actualiteiten SZ kent een investering van € 200,- per persoon, aangevuld met 21% BTW.