Contact opnemen

ENgage werkgeversadvies B.V.
Deventerstraat 31
7311 LT Apeldoorn

Telefoon:  055 - 576 00 39
Email: info@engage-wa.nl

Module 1: Basis Casemanagement, 2 dagen

In het proces van verzuimbegeleiding speelt de casemanager een belangrijke rol. Deze functie ontwikkelt zich binnen organisaties steeds vaker tot een regiefunctie.  De casemanager overlegt met bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, werkgever, werknemer en overige betrokkenen over  vaak complexe problematiek en heeft hierin een sturende rol. Om deze regiefunctie waar te kunnen maken zijn kennis en vaardigheden van een aantal aspecten, en op een hoog niveau, noodzakelijk. De opleiding Basis Casemanagement is de instapmodule binnen de modulaire opleiding tot Casemanager.
Deze opleiding wordt verzorgd in samenwerking met Scolea en Enkwest Opleiding & Advies.

Wat is de opleiding Basis Casemanagement?
De tweedaagse opleiding Basis casemanagement is bedoeld om zicht te krijgen op het speelveld van verzuim en arbeidsongeschiktheid, verzekeraars, UWV, welke relevante wet- en regelgeving van toepassing is en welke overige instanties en personen/functionarissen daar een rol bij spelen. Deze opleiding legt de basis voor verdere verdieping tot casemanager, maar geeft als losse module voldoende inhoud om de ‘basis’ te doorzien.

Waarom de opleiding Basis Casemanagement?
In de praktijk blijkt dat het beeld dat bestaat van de casemanager te beperkt is, namelijk gericht op verzuimbegeleiding. Terwijl werkgevers niet alleen belast zijn met verzuim, maar ook met arbeidsongeschiktheid. Met deze basisopleiding wordt het speelveld helder aangegeven. In de hierop aanvullende modules Verzuimspecialist en Casemanager kan de benodigde verdieping gezocht worden. Voor agenda van alle modules klik hier. Ook kan via een maatwerkopleiding in uw eigen organisatie tot verdieping gekomen worden.

Voorwaarden

  • Voor een effectieve training zijn de volgende zaken van belang:
  • Werkzaam in het speelveld, bijvoorbeeld als HR-adviseur, Arbo-deskundige of casemanager
  • Affiniteit met wet- en regelgeving
  • Gevoel voor cijfers
  • Een open houding richting medecursisten, waarbij u praktische informatie wilt delen.

Meer informatie
De opleiding Basis Casemanagement is als volgt opgebouwd:

Dag 1 Werknemersverzekeringen, preventie, ziekte en riskmanagement
Deze dag wordt in een helicopterview een overzicht gegeven van de wet- en regelgeving op relevante onderdelen tijdens de eerste 104 weken ziekte. Er wordt gekeken naar de minimale verplichtingen rond ziekteverzuim, het inzetten van een deskundigenoordeel, het organiseren van passende arbeid en het toetsingskader van UWV bij de WIA-aanvraag.

Dag 2 Arbeidsongeschiktheid, WIA en re-integratie
In deze dag wordt er dieper ingegaan op de financiële aspecten rond ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daarnaast wordt gekeken naar arbeidsrechtelijke aspecten. Bij de WIA wordt de kant van de werkgever belicht. Zo wordt er gekeken naar de mogelijkheden van eigen risicodragerschap.

In beide dagen wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan de betrokken partijen, zoals UWV, verzekeraars, Arbodiensten, re-integratiespecialisten. Hun rol in het proces wordt duidelijk aan de hand van voorbeelden.

Planning en tijdsduur.
Deze opleiding wordt gegeven in het kantoor van ENgage te Apeldoorn. Het gaat om 2 lesdagen van 6 uur (van 9.30 tot 16.30 uur).  Meer informatie en aanmelden voor  deze opleiding:  klik hier

Tarief
Voor deze opleiding hanteren wij een tarief van € 800,- plus 21% Btw. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal, locatiekosten en lunches.

Materiaal
Voor deze opleiding is een uitgebreid tekstueel naslagwerk samengesteld. Verder krijgt iedere deelnemer het Enkwest boek ‘financiële risico’s van ziekte en arbeidsongeschiktheid’.  Uiteraard wordt er van iedere cursusdag een hand-out van de presentatie verstrekt, aangevuld met casuïstiek.