Risico's van de 35 minner

ENgage werkt samen met Enkwest Academie voor opleidingen. Over de risico's van de 35 minner bieden wij momenteel de volgende opleiding aan:

Risico's van de 35-minner

Een arbeidsongeschikte heeft sinds de komst van de WIA pas recht op een uitkering als hij minimaal 35 procent arbeidsongeschikt is. Deze ondergrens zorgt voor een forse besparing in de arbeidsongeschiktheidslasten van Nederland, want ongeveer de helft van de WIA-aanvragers blijkt minder dan 35 procent arbeidsongeschikt te zijn.

35-minners zijn een beetje arbeidsongeschikt, maar vooral werkloos. Zij vinden werk of maken aanspraak op een WW-uitkering. Voor werkgevers is dat financieel gezien goed nieuws; hun arbeidsongeschiktheidspremies lijden niet onder de 35-minners. Maar toch blijven er een aantal risico’s over die in de praktijk voor veel onduidelijkheden zorgen.

Enkwest organiseert speciaal over dit onderwerp een expertsessie. Een nuttige training voor (interne) casemanagers, werkgevers en inkomensadviseurs.

Meer informatie en aanmelden voor deze traning klik hier