Contact opnemen

ENgage werkgeversadvies B.V.
Deventerstraat 31
7311 LT Apeldoorn

Telefoon:  055 - 576 00 39
Email: info@engage-wa.nl

Opleidingen ZW

ENgage werkt samen met Enkwest Academie voor opleidingen.

Dagloon en andere loonbegrippen

Gedurende een dagopleiding wordt 's ochtends door juridisch specialist Mr. Arie Wit uitleg gegeven over hoe het dagloon moet worden berekend en op welke wijze een organisatie dit zelf kan (laten) doen.
Het middagdeel van deze opleiding wordt ingevuld door een docent van Enkwest die dieper ingaat op de loonbegrippen die op de diverse inkomensverzekeringen van toepassing zijn. Denk hierbij aan het verschil tussen loon en uniform loon, gemaximeerd of niet gemaximeerd, bonussen etc.

 

Expertsessie; Eigen risicodragen voor de Ziektewet?  Het is logisch dat een eigenrisicodrager voor de WGA ook eigenrisicodrager  voor de Ziektewet wordt. Met de samenvoeging van de WGA-flex- en WGA-vast-risico's draait een eigenrisicodrager immers ook op voor  WGA-schade vanuit de Ziektewet. Veel verzekeraars stellen dan ook verplicht dat een werkgever die bij hen een WGA-eigenrisicodragersverzekering heeft afgesloten, ook eigenrisicodrager voor de Ziektewet wordt. Hoewel de noodzaak van ERD voor de Ziektewet er dus lijkt te zijn, is het de vraag of iedere werkgever er op zit te wachten. Weet de werkgever waar hij aan begint met Ziektewet eigenrisicodragerschap?

 

Expertsessie; De eerstejaarsbeoordeling van de Ziektewet; In 2013 is de Ziektewet ingrijpend gewijzigd. Een belangrijke verandering is de komst van de eerstejaarsbeoordeling. In 2014 zijn er meer dan dertigduizend van deze beoordelingen uitgevoerd en dat bleek een groot succes. Maar liefst een derde van de zieke werknemers bleek voldoende hersteld. Minister Asscher heeft een evaluatie laten uitvoeren naar de doeltreffendheid en de effecten van de Wet modernisering Ziektewet en noemt de uitkomsten bemoedigend. Is de eerstejaarsbeoordeling echt een succesverhaal en zo ja, wat is daar de reden van?

 

Masterclass ZW
Per 1-1-2014 zijn diverse grote(re) werkgevers eigen risicodrager geworden voor de Ziektewet (ZW). De ZW is van toepassing voor werknemers die ziek uit dienst gaan. De werkgever wordt hiermee degene die het recht op, de hoogte van en de duur van de Ziektewet bepaalt.
Voor deze relatief nieuwe materie is een opleiding ontwikkeld voor arbeidsdeskundigen, casemanagers, HR-beleidsmedewerkers en HR-adviseurs.Na de opleiding bent u in staat om de eerste stappen te zetten in de uitvoering van de Ziektewet bij een eigen risicodrager ZW. U bent op de hoogte van het wettelijk kader en weet van de bijzonderheden.

 

Werken met de Werkwijzer

Dat een werkgever en zijn zieke werknemer er alles aan moeten doen om tot re-integratie te komen lijkt iedereen te weten. Wat 'alles' daarbij inhoudt blijkt minder bekend. Het resultaat is dat er jaarlijks door UWV bij bijna één op de tien WIA-aanvragen een loonsanctie wordt opgelegd. Daarnaast blijkt dat veel werkgevers, juist om zo'n loonsanctie te voorkomen, kostbare maar niet altijd zinvolle re-integratietrajecten inzetten. Zowel de loonsanctie als de verkeerde re-integratietrajecten zijn jammer van het geld en bovendien zo goed als altijd te voorkomen. Hoe? Dat willen wij u graag uitleggen!

 

Casemanager ZW (5 daagse opleiding)

Voor Casemanagers die de Ziektewet gaan uitvoeren arbodienst medewerkers, medewerkers op schade afdeling inkomensverzekeringen, verzuim volmacht medewerkers, is de opleiding Casemanager Ziektewet ontwikkeld; In deze opleiding wordt de vraag beantwoord: hoe voeren we de ziektewet uit? In 10 dagdelen wordt u geleerd hoe u recht, hoogte en duur van de Ziektewetuitkering kunt bepalen. Dit doen we aan de hand van de Ziektewet teksten en de beleidsregels die UWV hanteert.  De eigen risicodrager heeft een re-integratieplicht waardoor u kunt sturen in de schadelast en daar zullen we uiteraard u wegwijs in maken.
 
Meer informatie en aanmelden voor 1 van deze opleidingen:  klik hier