2017: Cijfers en indexatie

Publicatiedatum: 01-12-2016

De belangrijkste cijfers voor de uitvoering van de sociale zekerheid zijn inmiddels bekend gemaakt door het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. We zetten ze voor u op een rijtje.

Bedragen

Minimumloon (bruto) per 1 januari 2017: € 1.551,60 per maand € 20.109 per jaar

Maximumdagloon per 1 januari 2017: € 205,77 per dag, € 53.706 per jaar

Maximumpremieloon per 1 januari 2017: € 206,54 per dag, € 53.701 per jaar

 

Premies 

WAO/WIA-basispremie (Aof)  6,16%
Whk-rekenpremie  1,16%  
AWf-premie   2,64%  
ZVW-inkomensafhankelijke bijdrage werkgevers 6,65% 
UFO-premie 0,78%
Sectorfondspremie gemiddeld 1,36%
Vervangende sectorpremie 1,77%
Werkgeversbijdrage kinderopvang 0,50%
AOW  17,90%
ANW 0,10%
WLZ 9,65%

Indexatie

Eigenrisicodragers voor de Ziektewet hebben ook te maken met de indexatie per 1 januari aanstaande. De lopende uitkeringen moeten worden geïndexeerd met 0,94%. Dit indexatiepercentage is ook van belang voor toekomstige uitkeringen. Als een dagloon voor een Ziektewetuitkering moet worden berekend, dan wordt gebruik gemaakt van inkomen dat is verdiend in een bepaalde referteperiode. Als er tussen het einde van de referteperiode en de start van de uitkering een indexatiemoment is geweest, dan moet bij de berekening van de uitkering ook indexatie plaatsvinden. Als laatste moet bij jongere Ziektewetgerechtigden rekening worden gehouden met de aanpassing van het minimumjeugdloon bij Ziektewetgerechtigden die nog niet de leeftijd van 23 jaar hebben bereikt. De claimbehandelaar zal bij het vaststellen van het dagloon en tijdens de uitkering op het moment waarop betrokkene verjaart een aanpassingspercentage moeten toepassen. Voor eigenrisicodragers die van onze diensten gebruik maken geldt dat natuurlijk niet; voor hen zorgen wij dat de uitkeringen op de juiste manier worden vastgesteld.