Coronavirus: Vragen en antwoorden

Publicatiedatum: 29-04-2020

Bij ENgage krijgen we veel vragen over het coronavirus en hoe u moet omgaan met ziekmeldingen, de bedrijfsarts en re-integratie. De belangrijkste vragen hebben we voor u op een rij gezet:

Wanneer moet ik mijn medewerker ziek uit dienst melden?
U kunt uw medewerker via de administratie van ENgage of via uw eigen arbodienst ziek uit dienst melden, als hij arbeidsongeschikt is door ziekte of gebrek en zijn contract loopt af. Wanneer het contract afloopt heeft de medewerker mogelijk recht op een WW-uitkering. U kunt de medewerker doorverwijzen naar UWV.

Moet mijn werknemer gezien de overheidsmaatregelen nog naar het spreekuur van de bedrijfsarts?
Nee. De spreekuren die ENgage of uw arbodienst heeft ingepland zijn omgezet naar telefonisch spreekuren. Uw werknemer wordt gebeld op afgesproken datum en tijdstip.

Kan de bedrijfsarts wel een goede beoordeling maken tijdens een telefonisch consult?
Het is de verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts of hij op basis van de aanwezige informatie een volledig advies kan geven. Is het verzuimdossier en telefonisch consult niet voldoende dan kan de bedrijfsarts medische informatie opvragen bij de curatieve sector. Hiervoor is een machtiging van de werknemer noodzakelijk.

Is de rol van de bedrijfsarts veranderd voor wat betreft het coronavirus?
Nee, zijn rol is niet veranderd. Hij stelt geen diagnose over het coronavirus. De bedrijfsarts bepaalt wel of de beperkingen van de zieke werknemer (dus ook in het geval van het coronavirus) gevolgen heeft voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden. Hij kan u hierover adviseren als ook noodzakelijke bedrijfsspecifieke preventiemaatregelen.

Mijn werknemer is weer beter, maar ik heb geen werk of het werk leent zich er niet voor om thuis te werken.
Mogelijk kan uw werknemer vervangende werkzaamheden uitvoeren. Als hij niet kan thuiswerken, maak dan hierover goede re-integratieafspraken. Leent het werk zich niet om vanuit huis te werken, dan kunt u misschien een beroep doen op de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

De bedrijfsarts heeft geadviseerd dat de werknemer kan starten met re-integratie in eigen werk en heeft een opbouwschema gekregen. Hoe kan ik hier vorm aangeven? 
Door de huidige overheidsmaatregelen moet de werknemer zijn werkzaamheden vanuit huis gaan opbouwen. Wanneer dit niet mogelijk is of de werkzaamheden zijn weggevallen, kan de werknemer eventueel zijn re-integratie starten met andere werkzaamheden. Het aanbieden van andere werkzaamheden dan het eigen werk moet u in overleg doen met de bedrijfsarts. Leg de re-integratieactiviteiten goed vast in het verzuimdossier.

Mijn werknemer is bijna 1 jaar ziek en er moet een arbeidsdeskundigonderzoek komen. Kan dit nu wel?
De verplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter blijven van kracht, dit geldt dus ook voor het arbeidsdeskundig onderzoek. De arbeidsdeskundigen van ENgage kunnen via videocall met u en de werknemer een volledig arbeidsdeskundig onderzoek doen. Ook niet-klanten kunnen voor een arbeidsdeskundigonderzoek bij ons terecht. 

Mijn werknemer is bijna 1 jaar ziek en volgens het arbeidsdeskundigonderzoek moet er een spoor twee traject ingezet worden. Hoe moeten we dit doen?
De verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter blijven van kracht en dat geldt ook voor het inzetten van een spoor twee traject. Door de huidige overheidsmaatregelen is het niet mogelijk alle stappen voor spoor twee te ondernemen. Daarom is het belangrijk dat u in het verzuimdossier goed omschrijft én vastlegt welke stappen u niet en wel heeft ondernomen. UWV heeft hierover een addendum geschreven op de Werkwijzer Poortwachter vanwege de coronacrisis.

Kan UWV na twee jaar een loonsanctie opleggen als ik door de coronacrisis nu niet aan mijn verplichtingen kan voldoen?
UWV kan een loonsanctie opleggen als zij van mening is dat u na twee jaar ziekte onvoldoende aan de re-integratie van uw werknemer heeft gedaan. U moet dan maximaal 1 jaar het loon van de zieke werknemer doorbetalen. Voorkom loonsancties door het verzuimdossier goed op orde te hebben met goede vastlegging met wat u niet en wel heeft ondernomen.

Mijn werknemer heeft een WIA-uitkering aangevraagd, maar we hebben niets gehoord van UWV. Gaat de aanvraag wel door?
Door de coronamaatregelen zijn er geen fysieke spreekuren. De UWV-arts moet op basis van het re-integratiedossier en een eventueel telefonisch spreekuur bepalen of uw werknemer wel of niet in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Neem hiervoor contact op met UWV.