Ontslag tijdens ziekte

Publicatiedatum: 03-07-2017

Of er echt sprake is van een trend weten we niet, maar we worden de afgelopen periode in toenemende mate geconfronteerd met werknemers die ontslag nemen tijdens ziekte. Vooral voor Ziektewet eigenrisicodragers kan dit vervelende (financiële) consequenties hebben.

Een werknemer die ziek uit dienst gaat, maakt aanspraak op een Ziektewetuitkering. Een Ziektewetuitkering kan worden geweigerd. In artikel 45 van de ZW is vermeld wanneer het UWV het ziekengeld geheel of gedeeltelijk moet weigeren (het opleggen van een maatregel). Een van de bekendste redenen voor het niet verstrekken van een Ziektewetuitkering is de benadelingshandeling. Bij een benadelingshandeling heeft een ex-werknemer door zijn doen en laten het Algemeen Werkloosheidsfonds, het sectorfonds of het Uitvoeringsfonds voor de overheid benadeelt. Een voorbeeld van zo’n benadelingshandeling is een werknemer die ontslag neemt terwijl hij ziek is en vervolgens een Ziektewetuitkering aanvraagt bij UWV. De werknemer had, indien hij geen ontslag had genomen, recht gehad op loondoorbetaling bij ziekte. In dat geval was er geen Ziektewetuitkering aan de orde geweest. UWV stelt daarom dat er sprake is van een benadelingshandeling en kent geen uitkering toe.

Als een werkgever eigenrisicodrager is voor de Ziektewet, dan wordt de uitkering niet uit een fonds verstrekt. De logische vraag is dus of een eigenrisicodrager een Ziektewetuitkering kan weigeren op grond van een benadelingshandeling. Een rechtbank oordeelde vorig jaar dat er ook bij Ziektewet eigenrisicodragen sprake kan zijn van een benadelingshandeling. Volgens de rechter gaat het er om dat een (ex-)werknemer geen recht moet hebben op een Ziektewetuitkering als zijn of haar gedrag daar aanleiding toe heeft gegeven. Het kan volgens de Rechtbank niet de bedoeling van de wetgever zijn dat een verzekerde die een benadelingshandeling pleegt, wel een uitkering krijgt als zijn werkgever eigenrisicodrager is, terwijl diezelfde verzekerde geen uitkering zou ontvangen als het UWV deze moet betalen.

Helaas lijkt UWV niet overtuigt door deze redenatie en krijgen wij bij de begeleiding van eigenrisicodragers nog steeds afwijzingen van UWV. Dat betekent dat wij via bezwaar en beroepszaken ons gelijk moeten halen. Natuurlijk doen we dit graag, maar het zou beter zijn als ook UWV voortaan de logica van de rechtbank zou volgen.

Heeft u te maken met een zieke werknemer en een mogelijk ontslag? Wij adviseren u graag!

Christa Jacobs: 06 435 341 54

Janthony Wielink: 06 430 340 97