Uitstel nieuwe garantie WGA eigenrisicodragers

Publicatiedatum: 03-06-2016

Met ingang van 2017 worden de risico’s van WGA-vast en WGA-flex samengevoegd. Werkgevers zijn vanaf dan publiek verzekerd, of eigenrisicodrager voor het gehele WGA risico.

Tot 2017 is eigenrisicodragen alleen mogelijk voor het WGA vast-risico. De werkgever die WGA-eigenrisicodrager wil worden moet bij de aanvraag een schriftelijke garantie overleggen, waaruit blijkt dat een bank of een verzekeraar de verplichtingen die voortvloeien uit het eigenrisicodragen overneemt van de werkgever als deze de verplichtingen zelf niet nakomt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een eigenrisicodrager die failliet is gegaan. De garantie kan worden verkregen bij een bank of borgsteller en bij een verzekeringsmaatschappij als onderdeel van de WGA eigenrisicodragersverzekering.

Omdat tot 2017 WGA-eigenrisicodragen alleen mogelijk is voor het WGA-vast-risico, is de garantieverklaring van eigenrisicodragers nu alleen op dat risico van toepassing. Als een werkgever per 2017 eigenrisicodrager wil blijven, zal dus de garantieverklaring moeten worden uitgebreid met het WGA flex-risico. Deze nieuwe garantieverklaring moet uiterlijk op 1 oktober 2016 zijn ingediend.

Minister Asscher heeft al eerder (29 april) aangegeven dat hij begrijpt dat deze termijn voor werkgevers die al eigenrisicodrager zijn en dat willen blijven lastig is. Op 27 mei heeft hij daarom de Kamer geïnformeerd over een eenmalige aanpassing in 2016 van de uiterste termijn waarop werkgevers die al eigenrisicodrager zijn voor WGA-vast, een garantieverklaring aan de belastingdienst moeten overleggen, om voor de gehele WGA eigenrisicodrager te blijven. De termijn wordt verplaatst naar 31 december 2016. Asscher vindt het redelijk om deze maatregel te nemen omdat hij hiermee werkgevers die reeds eigenrisicodrager zijn tegemoet komt.

Voor werkgevers die vanuit de publieke verzekering per 1 januari 2017 eigenrisicodrager willen worden blijft de geldende termijn van kracht. Zij moeten nog steeds voor 1 oktober 2016 de aanvraag indienen bij de Belastingdienst.

Dat de garantieverklaring later mag worden geleverd klinkt mooi, maar de adviseur moet daarbij wel goed twee zaken in het achterhoofd houden. Allereerst moet er natuurlijk voor nieuwe werkgevers gezorgd worden voor een garantieverklaring voor 1 oktober aanstaande. Daarnaast zullen de aanbieders van WGA eigenrisicodragersverzekeringen acceptatiecriteria opleggen bij het verlengingsvoorstel van bestaande WGA-eigenrisicodragers. Zo kunnen verzekeraars verlangen, dat deze relaties per 2017 ook eigenrisicodrager voor de Ziektewet worden. Dit houdt in dat voor 1 oktober er ook voor de bestaande eigenrisicodragers actie ondernomen moet worden. Welke verzekeraars deze voorwaarde gaat stellen is nog niet bekend. We hopen samen met alle inkomensadviseur dat hierover snel duidelijkheid komt.