UWV op bezoek

Publicatiedatum: 07-11-2016

Als een werkgever zelf grip wil krijgen op Ziektewetinstroom en WGA-instroom vanuit de Ziektewet, kan hij overwegen om eigenrisicodrager te worden. Beperken van instroom kan de werkgever veel geld besparen en het is dus niet vreemd dat steeds meer werkgevers nadenken over eigenrisicodragerschap. Een werkgever die Ziektewet eigenrisicodrager wordt, gaat zelf de Ziektewet uitvoeren. Dit kan hij natuurlijk uitbesteden aan een specialist op dit terrein zoals ENgage. UWV heeft de taak om regelmatig te controleren of de eigenrisicodrager of zijn dienstverlener de Ziektewetregels goed toepast.

De UWV-audits vinden formeel plaats een halfjaar nadat een werkgever eigenrisicodrager is geworden en vervolgens iedere twee jaar. Een audit kan vaker worden gepland als blijkt dat de eigenrisicodrager niet alle zaken goed op orde heeft. Het UWV hanteert bij haar audit een zogenoemde ‘aspectenlijst’. Op deze lijst staan alle punten waarop de eigenrisicodrager beoordeeld wordt gerubriceerd in drie rubrieken: verzuimadministratie, administratieve organisatie en wet- en regelgeving Ziektewet. Per punt geeft UWV aan of er wel, niet of gedeeltelijk wordt voldaan aan de eisen.

Vorige week kwam UWV bij ons kijken en heeft een steekproef genomen uit dossiers die door ons zijn behandeld. Met trots kunnen we u vertellen dat de overall conclusie van UWV is dat het er bij ons goed uit ziet! Wij zijn wij blij met deze audits omdat het ons scherp houdt op de verlangde Ziektewet uitvoering zoals die in wet- en regelgeving staat. Als we dan ook nog de complimenten krijgen van UWV zijn we natuurlijk dubbel blij!

Geïnteresseerd in onze Ziektewet dienstverlening? Hier vindt u meer informatie.