WGA anti-duiventil maatregel

Publicatiedatum: 19-05-2016

Minister Asscher heeft ervoor gezorgd dat eigenrisicodragers in 2016 niet strategisch kunnen kiezen voor de publieke WGA-verzekering en vervolgens per 2017 weer voor eigenrisicodragerschap. We krijgen veel vragen over deze regeling en met name over de ingangsdatum van deze regeling.

In de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) is een anti-duiventilmaatregel opgenomen. Deze houdt in dat toestemming voor eigenrisicodragen niet wordt verleend gedurende drie jaren nadat het door de werkgever zelf dragen van het WGA-risico is beëindigd. Tot voor nu toe was hiervan echter geen sprake als eigenrisicodragerschap eindigt omdat de werkgever zijn eigenrisicodragersverzekering opzegt en de garantieverklaring wordt ingetrokken. Een werkgever kon in deze situatie per de eerstvolgende mogelijkheid weer eigenrisicodrager voor de WGA worden. Asscher wijzigt dit met het Wetsvoorstel Verbetering hybride markt WGA. Ongeacht hoe de terugkeer tot stand is gekomen, volgt er pas weer toestemming om eigenrisicodrager te worden als de publieke verzekering minimaal drie jaar heeft geduurd. Grote werkgevers die per 2016 terugkeren hebben dus één jaar de WGA-minimumpremie, maar zijn vervolgens verplicht publiek verzekerd in 2017 en 2018. Vanaf 2017 zal hun WGA premie worden gebaseerd op alle WGA-instroom, ook als deze in de periode van eigenrisicodragen is ontstaan.

In het Wetsvoorstel is over deze wijziging geen overgangsbepaling opgenomen. Dat betekent dat op het moment van inwerkingtreden er aan geen enkele werkgever toestemming wordt gegeven voor uittreden gedurende drie jaren nadat een eerdere periode van ERD is be- of geëindigd. Als een werkgever dus per 2017 eigenrisicodrager wil worden en een vorige periode van eigenrisicodragen is na 2014 beëindigd of geëindigd, dan zal er geen toestemming worden verleend.