WIA-aanvraag voor de ZW eigenrisicodrager

Publicatiedatum: 22-09-2016

Een werknemer moet de aanvraag voor zijn eigen WIA-aanvraag verrichten. Dat geldt ook voor de zieke werknemer die na uitdiensttreding eerst ziekengeld ontvangt voordat de WIA in zicht komt.. Bij de WIA aanvraag moet een re-integratieverslag worden meegestuurd die door het UWV wordt beoordeeld. Als het UWV oordeelt dat de werknemer en zijn (ex)werkgever te weinig re-integratie-inspanningen hebben geleverd, dan kan een sanctie worden opgelegd. Deze sanctie kan soms niet worden uitgedeeld aan eigenrisicodragers voor de Ziektewet. Met een geplande wetswijziging komt daar mogelijk verandering in.

Als er onvoldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht, dan bestaat de sanctie uit verlenging van de loondoorbetalingsperiode. Als het gaat om een werknemer die ziek uit dienst is getreden bij een eigenrisicodrager, dan bestaat de sanctie uit verlenging van de Ziektewetperiode. Een sanctie mag door UWV uiterlijk worden uitgedeeld 6 weken voordat de loondoorbetalingsperiode van 104 weken voorbij is. Dat kan als de WIA-aanvraag tijdig is gedaan en UWV de tijd heeft gehad om de re-integratie-inspanningen te beoordelen. Als een WIA-aanvraag te laat wordt gedaan, dan kan die tijd ontbreken. Er is daarom geregeld dat de loondoorbetalingsperiode van 104 weken wordt verlengd als een WIA aanvraag te laat wordt ingediend. De verlenging is net zo lang als de periode dat de aanvraag te laat is ingediend. Zo kan UWV de inspanningen beoordelen en 6 weken voor einde van de loondoorbetalingsperiode eventueel een sanctie opleggen.

Deze verlengingsregel is niet opgenomen in de Ziektewet. Dit betekent dat een eigenrisicodrager die te weinig re-integratie-inspanningen verricht, geen sanctie kan krijgen als een WIA-aanvraag te laat is ingediend door een ex-werknemer. In de Verzamelwet 2017 van het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid is opgenomen dat de Ziektewet op dit punt gaat veranderen. Het te laat aanvragen van een WIA-uitkering zal gaan leiden tot verlenging van de periode waarover de eigenrisicodragende werkgever ziekengeld moet betalen. De wijziging moet ingaan per 1 januari 2017. Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Past u dan uw uitvoeringsproces zo nodig op de wetswijziging aan. Heeft u hier hulp bij nodig? Wij helpen u graag!