Organisatie en mensen

ENgage Werkgeversadvies B.V. is een platte en goed toegankelijke organisatie. Iedereen heeft zijn eigen taak, maar men is op de hoogte van de zaken waar collega's mee bezig zijn. Deze combinatie van kennis en vaardigheden willen wij naar buiten toe ook uitdragen. Het gaat vaak om meer dan alleen een dossier of een verzekering.

ENgage heeft de beschikking over ervaren adviseurs, afkomstig van UWV, re-integratiebedrijf Keerpunt,  inkomensverzekeraar of assurantietussenpersoon . De trainers en consultants doen aan Permanente Educatie, door constant de steeds veranderende materie bij te houden en zich eigen te maken.

In ons karakteristieke pand in Apeldoorn, nabij het centrum en een van de mooiste parken van Nederland, kunt u ons bezoeken. U bent van harte welkom.

De mensen achter ENgage werkgeversadvies:

 
Janthony Wielink (j.wielink@engage-wa.nl)
Oprichter en initiator. Janthony wordt veel ingezet als trainer of spreker om op een toegankelijke wijze de materie duidelijk te maken. Verder helpt hij ook veel adviseurs op weg om de juiste keuzes te maken als ondernemer in deze steeds veranderende advies-omgeving. De ervaring van Janthony is altijd gericht op de 'inkomensverzekeringen': bij een grote verzekeraar in de binnendienst, binnen een volmacht-advieskantoor en als accountmanager van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Cum laude afgestudeerd casemanager en heeft zitting in de commissie Toets- en eindtermen van het CDFD (voor het onderdeel Zorg & Inkomen: permanente educatie voor de Wft).
Janthony weet altijd op een eenvoudige wijze tekst en uitleg te geven van de complexe methodiek. Of in een één-op-één gesprek, of via een groepsbijeenkomst. Maar ook de rapportages zijn helder en bondig.
 
Anne Polak (a.polak@engage-wa.nl)
Na 12 jaar financiële advisering aan particulieren en later bedrijven, heeft Anne haar aandachtsgebied verlegd naar de re-integratie. Haar ervaring heeft zij opgedaan als specialiste verzuim en WGA bij een landelijk opererend re-integratiebedrijf. Anne is sinds 2010 werkzaam bij ENgage Werkgeversadvies als arbeidsdeskundige en WIA- specialist. Zij richt zich bij ENgage op de advisering van werkgevers en andere relaties ten aanzien vraagstukken ten aanzien van de (financiële) impact van langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid op de betrokken partijen. De ervaringen die zij opdoet geeft zij door als trainer in diverse opleidingen, Haar doel: heldere communicatie tussen alle partijen en op alle niveaus. Helder communiceren betekent objectiveren, accepteren, haalbare doelen stellen en reële tijdsafspraken maken.

Ilze Goossen-Visser (i.visser@engage-wa.nl)
Ilze startte op 1 juli 2014 als casemanager Ziektewet bij ENgage. Door inzet van haar ervaring op het gebied van Ziektewet-casemanagement zorgt zij voor een goede begeleiding van het ziekteverzuim met als doel de verzuimschade voor onze klant te beperken. Een kritische, toegankelijke en menselijke insteek staan hierbij voorop. Door haar juridische achtergrond en interesse in het brede terrein van het sociaal recht onderzoekt zij met veel enthousiasme complexe vraagstukken. Zij vindt het belangrijk om samen met haar teamleden de onderste steen boven te krijgen en daarmee bij te dragen aan ENgage als kennisorganisatie.  

Karin Rouw (k.rouw@engage-wa.nl)
Met een brede HR-achtergrond en ervaring is Karin zich in de afgelopen jaren verder gaan verdiepen in het boeiende vakgebied verzuim en arbeidsongeschiktheid. Hiervoor heeft zij de opleiding Register case- en caremanager gevolgd en is ingeschreven in het beroepsregister. Bij ENgage houdt Karin zich bezig met casemanagement WIA en ZW en dossieranalyses. Onderdeel hiervan is op zowel organisatie- als op individueel niveau te zorgen voor inzicht in kosten, risico’s en gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid om de schadelast van verzuim en arbeidsongeschiktheid voor werkgevers zoveel mogelijk te beperken met oog voor de belangen van alle partijen.

Ilona Pasman (i.pasman@engage-wa.nl)
Voordat Ilona eind juni 2016 bij ons kwam werken was zij druk in de weer met polisbeheer. Ilona ondersteunt onze casemanagers met tal van administratieve taken en telefonische ondersteuning. Ilona zorgt ervoor dat bij ENgage alles achter de schermen op rolletjes loopt en de casemanagers de tijd hebben om te doen waar ze goed in zijn.

Wendij Luijkman (w.luijkman@engage-wa.nl)
op 1 juni 2016 is Wendij Luijkman bij ENgage in dienst getreden. Wendij verzorgt casemanagement voor de Ziektewet voor de bij ons aangesloten eigenrisicodragers. Dat houdt in dat zij de claims beoordeelt van de werknemers die ziek uit dienst gaan en hen verder begeleidt bij het Poortwachterstraject. Wendij heeft beroepsmatig veel ervaring met- en kennis van de Ziektewet. Dat komt omdat zij een flinke periode bij UWV heeft gewerkt en zich daar met alle facetten van de uitvoering van de Ziektewet bezig heeft gehouden. Wendij is als casemanager de schakel tussen werkgever, werknemer, bedrijfsarts en UWV. Haar uitdaging is om te zorgen dat een zieke werknemer zo snel mogelijk en duurzaam niet meer afhankelijk moet zijn van een Ziektewetuitkering. Daarmee wordt voor de werkgever ook de beste kostenbesparing gerealiseerd.

Radia Daoudi (r.daoudi@engage-wa.nl)
Per mei 2017 is Radia Daoudi bij ons aan de slag gegaan als WIA casemanager. We hebben Radia bij het UWV weten los te weken, waar zij werkzaam was als uitkeringsdeskundige van de WIA. Naast de werkzaamheden die Radia bij ons gaat verrichten is zij actief als bestuurslid en vertrouwenspersoon bij de vrijwilligersstichting ‘Ik wil’, waar geprobeerd wordt om sociaal geïsoleerde mensen verder te helpen in het leven. Momenteel is Radia druk met het project ‘Ik wil een toekomst’ dat perspectief wil bieden aan jongeren die dat momenteel ontberen.

Christa Jacobs (c.jacobs@engage-wa.nl)
Christa was voor haar indiensttreding bij ENgage werkzaam bij zusterbedrijf Enkwest en heeft regelmatig bij ons trainingen verzorgd voor werkgevers en casemanagers. Christa is aanspreekpunt voor werkgevers. Zij wil graag laten zien dat ENgage goed is in casemanagement en daarnaast nog veel meer in huis heeft. Haar mening is dat werkgevers met onze ondersteuning veel zelf voor elkaar kunnen krijgen op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Waar nodig zijn er dan de specialisten van ENgage die aanvullend ingezet kunnen worden.
 
Margreet Schot (m.schot@engage-wa.nl)
Per augustus 2017 is Margreet Schot aan het team van ENgage toegevoegd.  Zij heeft een ruime ervaring opgedaan als Register case- en caremanager binnen o.a. de zorg, het  MKB en bij een arbodienst.  Margreet is als Rccm ingeschreven bij de beroepsvereniging.  Zij zoekt complexe casussen graag tot op de bodem uit. Met deze opgedane ervaring en de interesse in het sociaal- en arbeidsrecht  gaat Margreet zich bij ENgage bezig houden met het opstellen van bezwaar- en beroepschriften en de onderbouwingen die daarbij gaan. Hierbij streeft zij naar een resultaat waarbij de belangen van alle partijen niet uit het oog worden verloren.   

Overige betrokkenen
Naast de hierboven genoemde collega’s kan ENgage gebruik maken van de deskundigen die werkzaam zijn binnen Enkwest Opleiding & Advies. Zo wordt dagelijks de vakpers bijgehouden (kenniscentrum) en lopen de georganiseerde opleidingen (op onze eigen locatie of in compagnie) soepel door de opleidingscoördinator. En zijn diverse bevlogen docenten beschikbaar voor het verzorgen van trainingen, workshops of langere opleidingstrajecten.