Referenties

Onze relaties geven ons regelmatig positieve feedback. Daarom hebben we hen gevraagd om in een korte reactie hun ervaring en gevoel van samenwerking bij ENgage weer te geven.

Referentie Evean

ENgage biedt deskundige en persoonlijke ondersteuning en deelt haar expertise. Onze organisatie ontwikkelt daardoor steeds meer kennis en kunde op het gebied van sociale zekerheid in het algemeen en eigenrisicodragerschap in het bijzonder. Bedankt ENgage!

Referentie DSV Solutions Nederland

Engage is voor ons een deskundige,  betrouwbare partner die ons goed op de hoogte houdt van de steeds maar wisselende wetgeving op het gebied van sociale zekerheid en verzuim.  Zij zijn experts op het gebied van employee benefits  en hebben precies antwoord op de vragen die bij de werkgever “grijze haren” veroorzaken. Doordat Engage regelmatig werkgeversbijeenkomsten organiseert blijf je op de hoogte en in control van deze vaak moeilijke materie.  Je hebt dan ook meteen een klankbord met andere werkgevers over casussen waar zij tegen aan lopen.  Zij maken deze lastige materie begrijpelijk en geven een deskundig  open en onafhankelijk advies over het inventariseren , analyseren , verminderen en indien noodzakelijk verzekeren van risico’s.