• U bevindt zich hier:
  • Home
  • /
  • Over ons
  • /
  • Visie, missie & kernwaarden

Visie, missie & kernwaarden

ENgage …
Richt zicht op kennis en vaardigheden rond publieke en private inkomenszekerheid. Denk hierbij aan ziekte, loondoorbetaling  bij ziekte, ZW, WIA en hieraan gerelateerde arbeidsrechtelijke vraagstukken. Maar ook aan de door de werkgever te maken keuzes rond eigenrisicodragen ZW en/of WGA. Alsmede aan de hierbij horende collectieve inkomensverzekeringen. ENgage treedt hierbij geheel onafhankelijk op; wel kennis van verzekeringsproducten maar geen  beloning over deze verzekeringsproducten.

De insteek van ENgage is multidisciplinair en gericht op mens én organisatie. Vraagstukken als dossieronderzoek, trajectbegeleiding, integraal beleid en financiële inzichten en/of adviezen worden niet als losse onderdelen beschouwd, maar met een helicopterview over het complexe  terrein van de sociale en private zekerheid.

Het doel van onze dienstverlening is om voor een werkgever tot besparing te komen op  onnodige kosten rond ziekte en arbeidsongeschiktheid.  Dit bereiken we door in te zetten op een hoge kwalitatieve dienstverlening en grote mate van service.

ENgage …
Verkrijgt nieuwe relaties door het aangaan van een beperkt aantal samenwerkingsverbanden met verzekeraars en financieel adviesorganisaties, door losse opdrachten vanuit netwerk en  op basis van naamsbekendheid. Er vindt geen actieve marktbenadering plaats van nieuwe relaties.  De groei in omzet wordt met de nodige voorzichtigheid  gerealiseerd.

ENgage…
Heeft als doelgroep werkgevers met tenminste  100 medewerkers en stelt kwaliteitshandhaving boven groei. Dit neemt niet weg dat wij niet ook actief zijn voor kleinere werkgevers, maar dat is dan vaak op het gebied van dossier-advisering (een enkele casus bij die werkgever).

ENgage …
Treedt eenduidig naar buiten als een organisatie (‘het gaat niet om de vent maar om de tent’) waarbij de medewerkers makkelijk toegankelijk en benaderbaar zijn, waarbij onze uitstraling representatief, bescheiden maar wel  zelfverzekerd is, wij trots voor ENgage en vakmanschap en liefde voor ons vak uitstralen. Dit gebeurt vanuit een flexibele organisatie die snel kan inspringen op de actualiteiten.

ENgage …
Houdt haar kennis niet voor haarzelf, maar laat werkgevers ook groeien door het overdragen van kennis en vaardigheden waardoor de werkgever voor het grootste deel in staat is om selfsupporting te zijn. Hierdoor streven wij naar een lange termijn van samenwerking met onze relaties.

ENgage …
Is een organisatie waar de medewerkers zich prettig en veilig voelen, gesteund in hun werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Er wordt uitgegaan van een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid binnen de grenzen zoals door de directie vastgesteld. Er is sprake van een teamverband met ieders eigen specifieke kwaliteiten en onderlinge synergie.  Een flexibele opstelling van de medewerkers hoort hier bij. De medewerkers krijgen de gelegenheid hun kennis en vaardigheden te vergroten indien dit kan leiden tot een verdere groei van zowel de medewerker als ENgage.

ENgage …
Kent naast de activiteiten die voortvloeien uit flexibiliteit en reagerend op actualiteiten vaste kerntaken: ZW-loket, WIA-loket, Consultancy,  Opleidingen voor relaties,  Beleidsondersteuning en ENgage-Plus.

ENgage …
Kernwaarden: betrouwbaar, toegankelijk,  bescheiden zelfverzekerd, kwaliteit, samenwerking, lerende organisatie, flexibel, actueel, servicegericht.

Deze kernwaarden lijken standaard. Maar bij de uitvoering van onze opdrachten of opleidingen leveren wij keer op keer het bewijs. Wilt u ook overtuigd worden? Neemt u dan met ons contact op. info@ENgage-wa.nl