Bel mij terug

vul hieronder uw telefoonnummer in en wij bellen u binnen 24 uur (op werkdagen) terug!

Laatste blog

Loondispensatie en loonkostensubsidie, het niet vertelde verhaal Uitgegeven op 30 maart 2018

Op 2 maart 2018 heeft het Ministerie opnieuw een uitgebreide brief gestuurd over de... Naar de blog >

Contact opnemen

ENgage werkgeversadvies B.V.
Deventerstraat 31
7311 LT Apeldoorn

Telefoon:  055 - 576 00 39
Email: info@engage-wa.nl

Loondispensatie en loonkostensubsidie, het niet vertelde verhaal

30 maart 2018 door Janthony Wielink | 0 Reacties
image

Op 2 maart 2018 heeft het Ministerie opnieuw een uitgebreide brief gestuurd over de loondispensatie binnen de Participatiewet. 

In het  Regeerakkoord Rutte III staat een maatregel om de loonkostensubsidie in de Participatiewet te vervangen door loondispensatie.  Deze opmerking in het Regeerakkoord leidt volgens staatssecretaris Van Ark bij veel mensen tot vragen en zorgen. De personen die (binnen de door de overheid gewenste inclusieve arbeidsmarkt) geholpen moeten worden binnen de Participatiewet zijn  personen die niet in staat zijn op eigen kracht het minimumloon te kunnen verdienen (arbeidsbeperkten).

 

Wat is Loonkostensubsidie?

Bij de loonkostensubsidie (LKS) betaalt de werkgever de werknemer minimaal het minimumloon en is de loonkostensubsidie het verschil tussen dit minimumloon en de lagere loonwaarde van de werknemer (die immers beperkingen heeft).  Er zijn vanaf 2015 rond 9.000 personen die deze loonkostensubsidie krijgen en de groep groeit gestaag.

Wat is loondispensatie?

Loondispensatie bestaat al langer binnen de Wajong. De werkgever wordt toegestaan loon te betalen conform de productiviteit (de loonwaarde) van de werknemer en betaalt dus minder dan het minimumloon. De werknemer krijgt een aanvulling van UWV of gemeente.  In 2016 werken rond 17.000 Wajongers met loondispensatie

De zorgen

De vragen en zorgen gaan over de werking  van de loondispensatie. De personen die hiermee werken zouden teruggaan naar de bijstand en er zou structureel 500 miljoen Euro bezuinigd worden. Beide opmerkingen zijn niet waar, aldus de staatssecretaris.

De werkelijkheid?

De reden om de loonkostensubsidie te vervangen door de loondispensatie heeft volgens de staatssecretaris een ander doel.  Het is nu gewoonweg niet duidelijk voor werkgevers. Deze willen eenduidige regels en dat vergroot de kans op het in dienst nemen van de doelgroep. Daarom de keuze om de net(!) ingevoerde loonkostensubsidie alweer af te schaffen. Daarnaast is het ook geen bezuiniging, maar her-allocatie van middelen: ofwel anders inzetten. Verder betekent werken met loondispensatie ook geen inkomen op bijstandsniveau, maar werken moet lonend worden. Hiervoor wordt het inkomen (dat de werknemer ontvangt) uitgebreid met een loonaanvullingsregeling (die de werknemer ook ontvangt!).

De werkelijkheid?

De regels moeten eenduidig worden. Handig voor werkgevers. Wat echter niet  handig is, is de complexiteit voor de betrokken werknemer.  Deze krijgt loon onder het minimumloon, een uitkering en mogelijk nog een loonaanvulling. Het gaat ook niet om de eenvoud voor werkgevers. Deze hebben nog amper kunnen wennen aan de regeling en er zijn slechts 9.000 loonkostensubsidies verstrekt.

De werkelijkheid!

De werkelijkheid wordt niet genoemd. Het is wel een bezuiniging. Niet in de loonkostensubsidie, maar in een andere subsidie. Namelijk het Lage Inkomensvoordeel (LIV).  Binnen de Wet tegemoetkoming loondomein) is per 1 januari 2017 een loonvoordeel opgenomen voor werknemers die op, of net boven het minimumloon verdienen. Een bedrag van 2.000 euro per werknemer per jaar, ongelimiteerd in tijd.  Dus de overheid is de doelgroep op twee manieren aan het subsidiëren en dat is net wat te veel van het goede. Bezuinigd wordt op basis van de huidige cijfers 9.000 * 2.000 euro = 18 miljoen euro, structureel. Dit bedrag is sterk groeiend als de Banenafspraak een succes is. Wat te verwachten is, mede dankzij de Quotumregeling.

Met het omzetten van loonkostensubsidie naar loondispensatie verdienen de werknemers minder dan het minimumloon en tellen ze niet meer voor het LIV.  Dat wordt er door de Minister in de uitleg niet bij verteld.

Het is de tweede keer dat niet alles vooraf bekend gemaakt wordt over de Wet Tegemoetkoming Loondomein. Zo is ook lang niet bij iedereen bekend dat de voordelen vervallen bij bedrijfsovername. Hier heb ik in een ander artikel op LinkedIn al aandacht aan besteed.

Wilt u meer weten over de subsidies voor uw relaties: u leert er alles over in de Leergang Regisseur Collectieve Inkomensverzekeringen.

0 reacties

Er zijn nog geen reacties op deze blog geplaatst.

Plaats een reactie
Naam*E-mail*
Bericht