Aan het werk met de WGA!

Zoals u waarschijnlijk wel weet ondersteunt ENgage werkgevers bij de uitvoering van WGA-eigenrisicodragerschap. Onze dienstverlening heeft als doel om het aantal medewerkers dat instroomt in de WGA te beperken en de uiteindelijke WGA-schade zo laag mogelijk te houden. Samen met de werkgever monitoren we continue of dat doel ook gerealiseerd wordt.

Onze WIA-manager monitort de verzuimdossiers vanaf de 42e week. Per dossier wordt het instroomrisico inclusief verwachte schadelast  besproken, de wijze waarop dit risico beïnvloedbaar is en welke interventies hiertoe het beste kunnen worden ingezet. Vervolgens wordt in de 85e week gestart met de voorbereiding van de WIA-aanvraag. Desgewenst vindt een gesprek plaats tussen  werkgever, de WIA-manager van ENgage én de werknemer. De WIA-manager bereidt dit gesprek voor met een RIV toets, een beoordeling van het re-integratiedossier. De WIA-manager adviseert over de uit te voeren acties die van invloed kunnen zijn op de WIA-aanvraag. Na het ontvangen van de beslissing op de WIA-aanvraag, maakt de WIA-manager samen met de werkgever en werknemer een WIA-re-integratieplan met concrete afspraken over het vervolg van de re-integratie (wie doet wat, wanneer en hoe).Onze aanpak werpt zijn vruchten af, zo bleek ook weer bij een evaluatie die wij afgelopen maand bij een relatie uitvoerden.

Toen we bij deze werkgever begonnen met WIA-casemanagement was er sprake van een groot aandeel van WGA-uitkeringen in de WIA-instroom. Daarvan was meer dan de helft volledig arbeidsongecshikt. Merkwaardig, temeer er sprake was van veel minder IVA-instroom.

Een ander opvallendverschijnsel was dat er minder sprake was van 35-min-situaties dan wat verwacht zou mogen worden op basis van de bedrijfskenmerken. 

Tijdens onze eerste evaluatie blijkt zowel het aandeel 35-minners als het aantal lopende IVA-uitkeringe te zijn gestegen. Het gevoilg daarvan is een drastische daling van WGA-instroom. Vooral de daling van het aantal volledige arbeidongeschikten in de WGA is spectaculair.

 

 

 

 

 

 

Wilt u weten wat onze aanpak voor uw onderneming kan betekenen? Janthony Wielink informeert u graag verder.

e-mail: j.wielink@engage-wa.nl

mobiel: 06 430 340 97