Aandacht voor proces of arbeid?

Enkele van onze relaties zijn verbonden aan Vernet, een netwerk in de zorg- en welzijnsorganisatie. Vernet verzamelt gegevens van meer dan 600.000 werknemers. Hierbij presenteren ze ook regelmatig best practices. Een van deze best practices viel ons op, omdat het succes bij dit bedrijf heel bekend voor komt. Niet dat ENgage deze zorginstelling begeleidt, maar wel omdat wij exact het zelfde doen. Met goed resultaat; aandacht voor arbeid in plaats van het verzuimproces.

Van iedere langdurig zieke (gekozen is voor week 26) komt het dossier bij ons langs voor een check op de arbeidsdeskundige inhoud. Gezien de verstreken tijd zijn er al diverse poortwachterstappen gezet, maar de vraag is of deze ook voldoende gericht zijn op de inzet in arbeid. Is de vraag aan de bedrijfsarts helder geweest, kun je met het antwoord werkelijk doelgericht stappen zetten in de re-integratie? Is het plan van aanpak ook consistent, passend bij de probleemanalyse? 

Deze dienstverlening werd door de leidinggevenden in eerste instantie heel storend gevonden: nog iemand die meekijkt en op de vingers tikt. Immers, de terugkoppelingen van ons waren niet mals. Maar binnen no time is iedereen blij; men ervaart deskundige ondersteuning, doelgerichte terugkoppelingen en richtinggevende adviezen. Het gevolg: een forse daling van het langdurige verzuim. 

Ook voor u interessant? Neem dan contact op met Janthony Wielink