Alle werkgevers eigenrisicodrager ZW

Een van de denkrichtingen die naar voren komt in onder andere een visie van een ZW-uitvoerder en ook in een Ombuigingslijst van het Ministerie van SZW, is het plan om alle werkgevers eigenrisicodrager ZW te maken.  Het is geopperd, de realiteitsgehalte is wellicht ver te zoeken. Aan de andere kant; als een werkgever met ondersteuning van verzekeraars de loondoorbetaling kan uitvoeren voor een veel grotere groep van werknemers, is het dan zo bijzonder om deze optie toch serieus te nemen? Het scheelt het UWV in ieder geval veel werk; en die capaciteit hebben ze hard nodig.