Bijspijkersessies

Met regelmaat organiseert ENgage bijspijkersessies bij onze klanten. Zoals een dagdeel ‘actualiteiten sociale zekerheid’. Of een basiscursus Wet verbetering Poortwachter. Voor de meeste deelnemers nuttige bijeenkomsten; je leert van elkaar en je bent kort en bondig weer van alles op de hoogte. Overweegt u dit ook voor uw organisatie, neem dan contact met ons op