Casemanager Margreet: 'Dubbel bezwaar, wat een gemopper'.

Eerder deze week las ik een kaart: “een dag niet gelachen is een dag niet gewerkt”. Helemaal mee eens. Ik zou het persoonlijk ook nog kunnen aanvullen met de tekst: “een dag niet gemopperd is een dag niet gewerkt”. Als iemand mij namelijk vraagt wat voor werk ik doe dan zeg ik meestal: “ik ben beroepsmatig mopperaar”. Hoe leuk is dat, betaald krijgen om bezwaar te maken. Dit keer had ik dubbel zoveel plezier in mijn werk.

Ik kreeg het verzoek om bezwaar te maken tegen een voortdurende 80-100% arbeidsongeschiktheid na herbeoordeling.

Er was volgens de verzekeringsarts bij de betreffende medewerker nog geen duurzaamheid aan de orde, omdat er op langere termijn nog mogelijke verbetering van de functionele mogelijkheden kon optreden. De medewerker kampte met beperkingen in de rubrieken IV (Dynamische handelingen), V (Statische houdingen) en VI (Werktijden). De verzekeringsarts gaf aan dat de beperkingen uit de rubrieken IV en V niet wezenlijk zouden veranderen, maar dat de beperkingen uit bijkomende medische klachten nog behandeld werden. Eerdere arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen gaven reeds beperkingen in de FML op basis van deze zelfde klachten. Op basis daarvan was de medewerker eerder al volledig arbeidsongeschikt bevonden. Als belangrijkste grond heb ik in mijn bezwaar aangevoerd dat, wanneer de medische situatie ten aanzien van de bijkomende medische klachten op lange termijn nog zullen kunnen verbeteren, dat dus niet wil zeggen dat daarmee de functionele mogelijkheden wezenlijk zullen toenemen. Er was immers op andere beperkingen al sprake van volledige arbeidsongeschiktheid en die beperkingen waren wel duurzaam.

Het dossier was verder, op zijn zachtst uitgedrukt, ook nogal rommelig. Het UWV had diverse beschikkingen afgegeven naar aanleiding van diverse meldingen verslechterde gezondheid, herbeoordelingen, ziektewet-toekenning enzovoort. Het kostte wel even wat tijd om alles inzichtelijk te krijgen. Maar toen ik eenmaal het hele tijdspad had uitgetekend kwam ik tot de conclusie dat ook de beslissing waarmee de uitkering op de eigenrisicodrager werd verhaald voor bezwaar openstond. Het besluit waarin de WGA-uitkering aan mijn cliënt werd toegerekend (dus nog niet daadwerkelijk verhaald) was helaas niet meer voor bezwaar open, dus moest ik een beetje creatief zijn.

In de lopende bezwaarprocedure bleek uit de stukken dat betrokken uitkeringsgerechtigde ziek was geworden vanuit een WW/ZW situatie. Uit de stukken maakte ik namelijk op dat de WIA-uitkering is toegekend na 104 weken WW/ZW-uitkering, in april 2016. Bij mijn cliënt is werknemer in september 2016 uitgevallen, dus pas na toekenning van de WIA-uitkering.

Hiermee kwam dus vast te staan dat de toerekening aan mijn cliënt van de WIA-uitkering, die reeds eerder vanuit de ZW was ontstaan, onterecht was en dat deze beslissing diende te worden herzien. Het enige besluit dat hiervoor openstond was het verhaal van de uitkering op de eigenrisicodrager. Ik heb dus aangetoond dat de uitkering onterecht op de eigenrisicodrager werd verhaald. Onder het mom van: “niet geschoten is altijd mis”.

Eerst kwam er een telefoontje van UWV. Of ik het bezwaar wilde intrekken. Huh? Hoezo? Oh ja, de uitkering was onterecht op de eigenrisicodrager verhaald, dus er zou met terugwerkende kracht een verrekening plaatsvinden. Er was dus geen reden meer voor bezwaar. Beetje vreemde redenering, dat wel. Liefst had ik een beslissing op bezwaar en proceskostenvergoeding, maar ja, ik wilde niet mopperen.  Ik sprak af eerst maar even te wachten tot de andere beslissing op bezwaar ontvangen was, intrekken kon dan toch altijd nog? 

Pas een paar weken later kwam de beslissing op het bezwaar over duurzaamheid. Gegrond, waarmee een IVA werd toegekend, vanaf datum herbeoordeling. Ik denk er nog even over na of ik het noodzakelijk vind om ook hierover te gaan mopperen of er misschien een eerdere datum van IVA-toekenning aan de orde is. In overleg met de cliënt het bezwaar op verhaal toch maar ingetrokken, die proceskosten konden er nu wel vanaf. Soms moet je misschien ook eens stoppen met mopperen………