Casemanager voor de Ziektewet

Eigenrisicodragen voor de Ziektewet staat nadrukkelijk in de belangstelling van werkgevers, maar hoe voeren we de Ziektewet uit? In 10 dagdelen wordt u geleerd hoe u recht, hoogte en duur van de Ziektewetuitkering kunt bepalen. Dit doen we aan de hand van de Ziektewet teksten en de beleidsregels die UWV hanteert.  De eigen risicodrager heeft een re-integratieplicht waardoor u kunt sturen in de schadelast en daar zullen we uiteraard u wegwijs in maken. meer informatie