Compensatie van de transitievergoeding

Vanaf 1 april 2020 kunnen de verzoeken bij UWV worden ingediend.  Het kan u haast niet ontgaan zijn in alle berichtgeving.  En een gunstige bijkomstigheid; de compensatie levert voor werkgevers ook de nodige financiële middelen op, die hard nodig kunnen zijn in deze tijd.  Daarom hopen wij ook dat UWV voortvarend te werk gaat met deze compensatie-regeling. Wel is duidelijk dat er geen aparte regeling komt voor bedrijven die door corona in de financiële problemen komen. Daarvoor is de Noodregeling (NOW) van toepassing.

Een paar aandachtspunten. 

Eind 2019 heeft minister Koolmees besloten om de toetsing van het doorbetaalde loon (tijdelijk) achterwege te laten. Dit heeft te maken met bijzondere situaties rondom al uitbetaalde ZW (no risk), vervroegde IVA of situaties waarbij er sprake is van WAZO.   Bijzonder is dat het UWV wel om loonstroken vraagt bij de beoordeling van de compensatie.  Dit is echter voor de meeste situaties versimpeld naar een tweetal loonstroken; een voor het einde van het eerste jaar van ziekte en een in het tweede jaar.

Het tweede aandachtspunt betreft een uitspraak van de Hoge Raad rondom het recht op transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag.  Hierbij bedoelen wij die situaties dat een werknemer na twee jaar ziekte wel in dienst kan blijven, maar in aangepast werk.

In eerste instantie heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over het kunnen blijven werken in minder uren. Daarbij is er recht op een gedeeltelijke transitievergoeding, als er sprake is van een substantiële urenvermindering.  Dit is dan tenminste 20% urenverlies.

De tweede situatie ging over een werknemer die in passende arbeid wel het aantal uren behield, maar tegen een lager inkomen. Daarvan heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan met als strekking dat er geen recht is op een gedeeltelijke transitievergoeding.