De no-riskpolis mag vaker gebruikt worden

Sinds een jaar of 25 hebben we in Nederland een no-riskpolis in de Ziektewet. Als een werkgever een werknemer met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt dan bestaat er vaak aanspraak op deze no-riskpolis. De regeling houdt in dat bij ziekte van de werknemer, het UWV de loonschade van de werkgever grotendeels compenseert. De no-riskpolis werkt: 68 procent van de werkgevers noemt de invloed van dit instrument op hun aannamebeleid ‘sterk’ of ‘zeer sterk. Toch blijkt de no-riskpolis nog te weinig te werken.

Het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid heeft een tweetal onderzoeksbureaus opdracht gegeven om de effectiviteit van de no-riskpolis te onderzoeken. In hun onderzoeksverslagen kunnen we twee opmerkelijke bevindingen lezen, die we graag met u doornemen. Wat ons opvalt is dat slechts 16 procent van de werknemers met een arbeidsbeperking weet dat ze onder de no-riskpolis valt. Van hen meldt 60 procent dat aan de werkgever voor of tijdens de sollicitatie. Het gevolg is dat slechts in ongeveer 10 procent van de gevallen een werkgever tijdens de sollicitatie weet dat hij te maken heeft met een werknemer die onder de no-riskpolis valt.

Het is wel van belang dat een werkgever op de hoogte is van de mogelijke no-riskpolis, zo blijkt uit het eindrapport van de onderzoekers. In 25 procent van de gevallen heeft die wetenschap ertoe geleid dat een werkgever de betreffende sollicitant in dienst heeft genomen. De baankans neemt er dus significant door toe.

Ook wij merken dat de no-riskpolis belangrijk is en wel meer aandacht kan gebruiken. Werknemers die wij met WIA-casemanagement begeleiden, hebben door hun uitkeringssituatie vaak een gat in hun arbeidsverleden. Ondanks dat dit duidelijk uit hun curriculum vitae blijkt, wordt door de potentiele werkgever opmerkelijk vaak niet naar de reden van dit ‘gat’ gevraagd.

Bent u benieuwd welke werknemers onder de no-riskpolis vallen en hoe de regeling in de praktijk werkt? We informeren u graag! 

Bron: Bekendheid en effectiviteit no-riskpolis, SEO & De beleidsonderzoekers maart 2018