Een ingewikkelde casus

Een relatie van ons heeft een werknemer (nu 61 jaar), die na een eerdere WIA-keuring (uitkomst WGA 41%) een melding krijgt van het doorlopen van de periode van WGA-loongerelateerde uitkering.  De uitkering wordt ongewijzigd voortgezet, maar de werknemer is hier niet mee akkoord en vraagt een herbeoordeling aan. De uitkomst hiervan: WGA 75,97% arbeidsongeschikt. In het AD-rapport staat dat betrokkene niet (meer) in staat is om het werk dat werknemer deed (en dat deed werknemer al na de eerste WIA-beoordeling in fors minder uren) kan uitoefenen. En dan komen er allerlei vragen:

  • Stel dat er in de organisatie passende arbeid is (bijv. op projectbasis); hoe werkt dit dan?
  • Stel er volgt volledig ontslag: is er dan recht op WW?
  • Is er (opnieuw) recht op een deel van transitievergoeding?
  • Wat nu als werknemer zich ziekmeldt; is er dan sprake van no risk ZW?
  • Is er recht op de aanvullende SPAWW regeling
  • Kan hier wellicht gebruik gemaakt worden van de RVUregeling (regeling vervroegd uittreden)
  • En; staat er nog iets van WGAaanvullingen in de cao of in het pensioenreglement?

U begrijpt; veel vragen met veel denkrichtingen. Het is de werkgever (eigenrisicodrager WGA) duidelijk dat e.e.a. geld gaat kosten. Het is de werknemer duidelijk dat er iets gaat veranderen. En het is nu zaak om dit zo af te stemmen dat dit naar ieders tevredenheid gaat.  Daar draaien wij de hand niet voor om!