Effectiviteit WGA-begeleiding

Twee opmerkelijke berichten over de begeleiding van WGA-gerechtigde werknemers. Allereerst heeft verzekeraar Achmea samen met het UWV onderzoek gedaan naar het verschil in begeleiding van WGA-instromers; het verschil tussen UWV en de private sector (en dan met name Achmea). De uitkomst is kortweg dat de instroom in de WIA niet wezenlijk verschilt, maar de uitstroom wel. Deze is bij private verzekerde bedrijven hoger, waarbij het voordeel van lagere uitkeringen en dus minder financiële verantwoordelijkheid voor de werkgevers is.

Er is bij private en ook publieke partijen uiteraard veel aandacht voor het voorkomen van de WIA-instroom, maar daar zit niet het verschil. Eenmaal in de WGA wordt het verschil gemaakt. Dat komt allereerst door een effectiever beleid rondom herbeoordelingen en daarnaast ligt ook het aantal bezwaarzaken hoger. Verder is er (daardoor) meer doorstroom naar IVA. Ook ENgage doet hier een forse duit in het zakje, want ENgage vraagt namens werkgevers veel herbeoordelingen aan, met eventueel een daaropvolgend bezwaar als de uitkomst in onze ogen geen recht doet aan de situatie.

Het tweede bericht is zeer relevant voor UWV-verzekerde werkgevers. Minister Koolmees laat het UWV een experiment uitvoeren binnen WGA. De minister wil graag weten of er verschil is in effectiviteit in de re-integratiebegeleiding; verschil tussen begeleiding met extra persoonlijke ondersteuning en basale begeleiding die bovendien alleen op verzoek van de uitkeringsgerechtigde wordt verleend.  Dit experiment gaat binnenkort van start. Werkgevers van de werknemers waarvoor nagenoeg geen begeleiding meer plaatsvindt, kunnen dan financieel de dupe zijn. Immers de kosten van de WGA worden op deze werkgevers verhaald. Wellicht een extra overweging om private keuzes te maken?