Eigenrisicodragen Ziektewet en spoor 1 re-integratie

Er is wat te doen rond spoor 1 re-integratie bij werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet... 

Allereerst is het UWV in december 2018 met een nieuwe Werkwijzer Poortwachter naar buiten gekomen. Daarin is een tekstuele aanpassing rondom het eerste spoor opgenomen.  Janthony schreef daar dit LinkedIn-artikel over. 

Daarnaast heeft een private uitvoerder van de Ziektewet in het Financieel Dagblad beklag gedaan over het grote aantal loonsancties dat door UWV wordt opgelegd bij eigenrisicodragers voor de Ziektewet (hier herkend ENgage zich overigens niet in).  Dit artikel leidt tot Kamervragen. In zijn antwoord geeft de minister aan dat het zeker klopt dat de werkgever als Ziektewet-eigenrisicodrager inderdaad naar spoor 1 moet  kijken (en UWV niet), maar dat dit geen beleidswijziging is. Conclusie: volgens de minister blijft alles bij het oude en zullen we het moeten doen met de nieuwe genuanceerde tekst in de nieuwe Werkwijzer Poortwachter.