ENgage doet meer!

Het is voor u geen verrassing dat onze specialisten veel, zo niet alles weten van verzuimbegeleiding, Ziektewetuitvoering en WIA-casemanagement. Wellicht minder bekend is dat ENgage veel meer doet dan dat. Graag geven we enkele voorbeelden!

Arbeidsvoorwaarden bij fusie

Recentelijk zijn wij betrokken geweest bij een organisatie die bezig is om de arbeidsvoorwaarden te harmoniseren. Eén van de onderwerpen hierbij is de WGA-premie die voor 50 procent op de werknemers wordt verhaald. Aan ENgage is gevraagd om in kaart te brengen welke gevolgen het in elkaar schuiven van veertien werkgevers naar drie werkgevers heeft. Hierbij worden kleine en middelgrote werkgevers allemaal grote werkgevers, waardoor de toerekenbare ZW- en WGA-schadelast een rol gaat spelen. Ieder WIA-dossier moet dan boven tafel komen om te kunnen bepalen welke toerekenbare WGA-uitkeringen er zijn en wat dit betekent voor de toekomstige premie voor werknemers en natuurlijk ook de werkgever. Een leuke klus!

Berekenen van de WGA-voorziening

Steeds meer werkgevers zijn eigenrisicodrager voor de WGA zonder een verzekering, maar wel met een borgstelling.  Vanuit het financiële beleid is de wens om jaarlijks te bepalen welke voorziening op de balans moet worden opgenomen. ENgage heeft hiervoor een rekentool ontwikkeld.  Het gaat echter niet alleen om het berekenen; ook reële inschatting van toekomstige instroom of het verloop van een WIA-dossier worden hierbij betrokken.

Afstemming beleid op uitvoering

Voor een scholengemeenschap is ENgage bezig om de doelen die opgenomen zijn in het verzuimbeleid gerealiseerd te krijgen. Want papier is geduldig, maar wat moet er werkelijk veranderen in het verzuimproces, het kennisniveau, de aansturing, het aanspreken etc.? Met onze kennis van verzuim en organisatie-verandermanagement geeft ENgage hier richting aan.

Benieuwd of ENgage ook iets voor uw organisatie kan betekenen? Janthony Wielink informeert u graag over de mogelijkheden.

Mobiel 06 430 340 97

e-mail j.wielink@engage-wa.nl