Ingebrekestelling UWV

Dat UWV capaciteitsproblemen heeft is bekend. ENgage wordt daar ook regelmatig mee geconfronteerd, wat soms erg vervelend is. Wij willen dan actie ondernemen in een dossier, maar gezien het uitblijven van een reactie van UWV nog niets gedaan kan worden. Speciaal hiervoor is er een procedure rond het in gebreke stellen van UWV.

ENgage gaat met deze ingebrekestellingsprocedure zorgvuldig om. Afgevraagd moet namelijk worden met welk doel het UWV (keer op keer) op deze wijze benaderd gaat worden. Maar als een dossier echt vast zit en er vanuit UWV geen actie is, dan rest ons niets anders.

Enkele voorbeelden van het nut van ingebrekestellingen:

  • Dossier 1. UWV reageert direct met het bepalen van een termijn van actie ondernemen en past deze ook toe. De gevraagde beoordeling was binnen 4 weken rond.
  • Dossier 2 en 3: het gevolg is dat direct afspraken werden gepland.
  • Dossier 3 (vervolg): de actie is niet uitgevoerd en ENgage wacht nu op de dwangsomvaststelling van UWV. Die komt pas als de beoordeling alsnog is gedaan, omdat er dan bekend is hoe hoog de dwangsom moet zijn. Dit is namelijk afhankelijk van het aantal dagen dat UWV te laat is met de beslissing.