Leidraad NVAB en rolonduidelijkheid casemanagers

Binnen de uitvoering van de verzuimbegeleiding zijn er diverse professionals betrokken. Bedrijfsartsen, re-integratiespecialisten maar ook casemanagers. Niet altijd is duidelijk welke rol deze casemanager heeft. Daardoor is ook onduidelijk welke informatie de bedrijfsarts aan de casemanager mag verstrekken.

De Nederlandse vereniging voor Arbeids- en bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft een nieuwe herziene leidraad geschreven voor hun leden; de bedrijfsartsen. Deze leidraad is voor iedereen die in het vak van verzuimbegeleiding actief is relevant, omdat het probleem en de aanpak helder omschreven staat. Binnen uw eigen organisatie heeft u hier ook mee te maken. Onze tip: leg de leidraad dan eens langs uw werkprocessen. De leidraad vindt u hier.