Preventie en Arbo

Afgelopen week was het weer de week van de RI&E. Deze week startte op 21 juni 2021. De ‘Week van de RI&E’ is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met sociale partners. Zij willen daarmee extra aandacht vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). Steunpunt RI&E heeft een aparte website voor de ‘Week van de RI&E’ ontworpen. Op deze site kunnen werkgevers terecht voor tal van ondersteunende diensten. Zo kan de werkgever advies krijgen over de corona-aanpassing van zijn RI&E, online informatiebijeenkomsten volgen, telefonisch vragen stellen en ondersteuning krijgen bij het opstellen van de RI&E.