Private aanvulling WW en WGA

De Private Aanvulling WW en WGA is voor steeds meer werknemers geregeld. Steeds meer cao’s hebben deze regeling opgenomen. Inmiddels is de WW- en WGA-duur per 1 april 2019 ook gemaximeerd naar 24 maanden. Het lijkt dus goed aan te sluiten op elkaar. Kijk hiervoor op www.spaww.nl.

Toch stellen steeds meer partijen wel kritische vragen. Want nut en noodzaak worden niet altijd goed herkend, terwijl het de werknemers wel geld kost. Zo is bijvoorbeeld een uit-onderhandelde loonsverhoging alweer teniet gedaan door de kosten van de PAWW-regeling.

Voor u is deze regeling wellicht reden om nog eens goed te kijken naar het personeelshandboek. Want welke werknemer die hier recht op heeft (bij WW of na langdurige ziekte) weet dat er sprake is van een door de werknemer zelf aan te vragen recht op PAWW, aan te vragen een maand voor einde van de wettelijke uitkering (WW of WGA-loongerelateerde uitkering)? Vanuit goed werkgeverschap kan het geen kwaad om een kleine alinea hierover op te nemen.