Ronde tafel

Afgelopen maand heeft ENgage weer bijeenkomsten georganiseerd, om geïnteresseerden bij te praten over de ontwikkelingen in de wereld van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Deze informele sessies met de naam 'Ronde tafel bijeenkomst', worden altijd goed gewaardeerd door de deelnemers. We vroegen aan de sprekers Christa en Janthony een korte impressie te geven.

Christa: Tijdens de bijeenkomst in Den Bosch was er naast de werkgevers ook een verzekerings-intermediair bij, die eerst wat geschrokken reageerde toen hij merkte dat hij de enige was. De rest van de deelnemers waren vooral HR adviseurs met als specialisatie bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid. Wat de verzekeringsman opviel is dat de materie zoals hij die normaal gesproken leest en zich eigen maakt, op een andere manier wordt ervaren door de werkgevers zelf. Zij kennen hun cao van haver tot gort, hebben bijvoorbeeld de hele operatie rondom deelname aan de SPAWW al moeten uitleggen aan hun werknemers en dat gaf mooie nieuwe inzichten. Daar bedankte hij de groep ook voor.

Janthony: In Apeldoorn heb ik dezelfde onderwerpen als Christa behandeld. De werkgevers waren unaniem in hun mening, dat de verkorting van de WGA van 10 naar 5 jaar door de voorgestelde verhogingen in de basispremie eerder een kostenverhoging dan verlaging zal opleveren. Eén van de overwegingen was om nu toch alvast met de OR in gesprek te gaan en wel de mogelijkheid te benutten, om 50 procent van de WGA premie in rekening te gaan brengen op het nettoloon. Op die manier worden niet alle lasten op het gebied van arbeidsongeschiktheid afgewenteld op de werkgever.

Wilt u ook een Ronde Tafel bijeenkomst bijwonen? Hou dan onze nieuwsbrief in de gaten of neem contact op met Janthony: 06-430 340 97