Ronde Tafel

De onderwerpen ut deze nieuwsbrief zijn allemaal in een open setting aan bod gekomen tijdens onze Ronde Tafel-bijeenkomsten eind maart. Ook is gesproken over de praktische kant van de compensatie van de transitievergoeding na twee jaar ziekte; niet alles is duidelijk opgenomen in de wetgeving. Daarnaast worden meer en meer werkgevers geconfronteerd met een verhaalsanctie ZW (bij ziek uit dienst van een tijdelijk contractant); wat is hier tegen te doen? Andere onderwerpen: de premies WW die in de Wet Arbeidsmarkt in Balans gaan veranderen (flex-contracten worden 5 volle procenten duurder) en de praktijk van het aanvragen van E-herkenning bij UWV.

Wilt u u ook een keer deelnemen aan de Ronde Tafel, zorg er dan voor dat u op onze deelnemerslijst komt te staan. Dit kan eenvoudig door een bericht te sturen naar j.wielink@engage-wa.nl