Rouw op je dak: 35-minner, de lastigste arbeidsongeschikte

In de rubriek ‘Rouw op je dak’ neemt onze WIA-casemanager Karin Rouw u mee in de wereld van WIA-casemanagement door haar ervaringen met u te delen. Deze keer het verhaal van een lastige arbeidsongeschikte werknemer.

De titel van dit artikel slaat uiteraard niet op een bepaalde arbeidsongeschikte werknemer die lastig is, maar op de situatie dat een werknemer minder dan 35 procent arbeidongschikt wordt beoordeeld door UWV. De werknemer krijgt dan geen WIA-uitkering, maar is in de meeste gevallen wel gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Dat is in de eerste plaats iets waar de werknemer zelf mee moet dealen, maar ook de oude en een eventuele nieuwe werkgever krijgt met 35-min-problematiek te maken.

We krijgen een arbeidsongeschiktheidsmelding binnen van een werkgever voor wie wij het WIA-casemanagement uitvoeren. Ongeveer twee jaar geleden is bij onze relatie een werknemer in dienst gekomen, die kort daarvoor minder dan 35 procent arbeidsongeschikt was beoordeeld door UWV. Twee jaar lang re-integratie-inspanningen bij zijn vorige werkgever hadden niet tot herplaatsing kunnen leiden en het dienstverband met de werknemer werd beëindigd. De werknemer is vervolgens bij onze relatie in dienst gekomen en heeft na een eerste jaarcontract een dienstverband voor onbepaalde tijd. De werknemer is vervolgens uitgevallen en de bedrijfsarts heeft zijn beperkingen beoordeeld.

De werknemer is volgens de bedrijfsarts uitgevallen met dezelfde klachten als waarvoor hij bij zijn vorige werkgever arbeidsongeschikt was geraakt. Omdat de toename van zijn arbeidsongeschiktheid binnen vijf jaar is gebeurd, kan er mogelijk een WIA-uitkering worden toegekend zonder de normale wachttijd van 104 weken. Dit is geregeld in artikel 55 van de Wet WIA. Er wordt daarom een WIA-uitkering aangevraagd en het UWV stelt inderdaad vast dat er sprake is van toename van dezelfde klachten. De werknemer krijgt een WGA-uitkering toegekend. 

De werkgever heeft nu een aantal vragen over de WGA-uitkering van de werknemer. Hij wil weten of de WGA-uitkering valt onder zijn risico als eigenrisicodrager. Ook wil hij weten of de werknemer aanspraak kan maken op een uitkering vanuit de WGA-hiaatverzekering die voor alle werknemers is afgesloten.

We leggen de werkgever uit dat door de toename van dezelfde klachten binnen vijf jaar de eigenrisicoperiode van de WIA bij de vorige werkgever is begonnen. De WGA-uitkering wordt daarom aan deze werkgever doorbelast en niet aan onze relatie. De werknemer kan wel onder zijn WGA-hiaatverzekering vallen, maar dat ligt aan de polisvoorwaarden van de verzekeringsmaatschappij. Bovendien moet er nog bekeken worden of de oude werkgever ook een WIA aanvullingsverzekering voor zijn werknemers had afgesloten. Omdat de wachttijd voor de WGA-uitkering bij de oude werkgever is gestart, zou die aanvullingsverzekering dan dekking moeten bieden. Het verhaal is dan  nog niet compleet. Ondanks dat er een WGA-uitkering aan de orde is, heeft onze relatie ook nog een loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van maximaal 104 weken. Dit loon wordt met de WGA-uitkering verrekend. Ook dan zijn we er nog niet, want de werknemer is als 35-minner in dienst gekomen bij onze relatie en had een ‘no-risk-status’. Dat betekent dat de werknemer in de eerste vijf jaar van zijn nieuwe dienstverband een Ziektewetuitkering kan krijgen ingeval van ziekte. De werkgever mag deze Ziektewetuitkering aftrekken van zijn loondoorbetaling bij ziekte, zodat zijn loonschade drastisch wordt beperkt.

Kortom: loondoorbetaling bij ziekte bij de ene werkgever, een Ziektewetuitkering ter compensatie, een WGA-uitkering voor de werknemer, een mogelijke uitkering vanuit de WGA-hiaatverzekering van onze relatie en/of een uitkering vanuit de WIA-aanvullingsverzekering van de vorige werkgever en ook doorbelasting van de WGA-uitkering aan de vorige werkgever. U ziet: de 35-minner is soms een lastige arbeidsongeschikte!

Nb ENgage heeft een handig hulpmiddel ontwikkeld die duidelijkheid schept in onduidelijke 35-min situaties! Geïnteresseerd? Bel Janthony Wielink!

Mobiel: 06 430 340 97