SER akkoord

We plaatsen dit bewust niet als hoofdthema van deze nieuwsbrief; omdat de status van het akkoord erg ongewis is. Maar de SER (werkgevers en –nemers) hebben een principeakkoord bereikt over de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid voor de komende 10 jaar. Opvallend is dat een financiële paragraaf ontbreekt. Want enkele van de voorstellen zullen flink veel geld gaan kosten en het is de vraag wie dit gaat betalen.

Ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid is het idee om de loondoorbetalingsplicht te handhaven op twee jaar, waarbij werkgevers wel meer samen gaan optrekken met verzekeraars om invulling te geven aan de re-integratieplicht in spoor 1 en spoor 2. Het is onduidelijk of dit enkel voor MKB werkgevers bedoeld is, of alle werkgevers. 

Tevens is er beweging in spoor 2-beoordeling: kortweg gezegd houdt dit in dat spoor 1 en 2 niet meer samen hoeven lopen, bijvoorbeeld in het tweede ziektejaar. Hierbij is een prominente rol weggelegd voor de bedrijfsarts. Maar er wordt met geen woord gerept over mogelijk herstel in het tweede jaar: moet de focus dan blijven liggen op spoor 2?

Rond de WIA is het plan om de ondergrens te verlagen van 35% naar 15% arbeidsongeschiktheid. Dit is een forse kostenpost, want hierdoor ontstaat meer instroom in de WIA. Als tegemoetkoming wordt naar voren geschoven dat de WGA toerekening niet 10 jaar meer zal zijn, maar slechts 5 jaar. Dit klinkt aardig, maar ook hiervan zijn al berekeningen gemaakt met als uitkomst dat dit juist instroomverhogend is, met daarmee dus een voor werkgevers hogere kostenpost.

Als laatste staat in het akkoord dat de WIA-beoordeling ‘meer realistisch’ moet zijn. Dit is erg cryptisch en het is ons onbekend of dit juist meer of juist minder WIA-instroom zal betekenen. Nogmaals, er is geen financiële paragraaf, dus of de nieuw te voren regering deze plannen gaat omarmen is de grote vraag.