Serieuze WIA-beoordelingen veranderen de uitkomst

Het is eigenlijk te gek voor woorden en toch verbaast niemand zich er echt over. Zoals u wellicht nog weet ging UWV-kantoor Groningen z’n boekje te buiten door te makkelijk een groot aantal WGA-uitkeringen om te zetten naar IVA-uitkeringen. Dit is naar buiten gekomen en moet allemaal gecorrigeerd worden. Onze Minister Koolmees heeft de taak om de Tweede Kamer op de hoogte te houden over de herbeoordelingen die nu wel (een keer?) zorgvuldig gedaan moeten worden.

Ik ben blij dat deze hele operatie in de openbaarheid komt, want hier kunnen we wat mee. Met name voor publiek verzekerde werkgevers die bij UWV verzekerd zijn en hopen dat het UWV hun financiële belangen (10 jaar WGA-toerekening) goed behartigt. Want dat gebeurt niet! We weten dit al lang, maar nu zijn er concrete cijfers. Lees maar eens mee. Het begint met een groep van ongeveer 2.000 WIA-gerechtigden die in eerste instantie te horen hebben gekregen dat er sprake is van WGA 80-100%. Ofwel; volledig arbeidsongeschikt, maar niet duurzaam.

Het UWV is in het voorjaar van 2019 niet zorgvuldig om gegaan met deze groep WGA-gerechtigden en heeft zonder een juiste procedure IVA-toekenningen afgegeven. Dat moet uiteraard gecorrigeerd worden, hetgeen momenteel via weer nieuwe herbeoordelingen plaatsvindt. Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer regelmatig over de uitkomsten van deze herbeoordelingen, omdat het een uiterst vervelende situatie is voor iedereen die het betreft. Dit voelt immers als gesol met uitkeringsgerechtigden. Echter, in de achtergrond ook als gesol met gedifferentieerde WGA-premies! Zowel werknemers als werkgevers worden hierdoor geraakt.

Het gesol wordt des te duidelijker nu de cijfers van deze nieuwe zorgvuldige herbeoordelingen in de openbaarheid komen. En dan is meteen mijn vraag: als dit de uitkomsten zijn van een zorgvuldige beoordeling, hoe zit het dan met de rest van de (vaak nog nooit opnieuw beoordeelde!) WIA-gerechtigden? Want kijk even mee. Het gaat in de Groningen-zaak om een groep volledig arbeidsongeschikten die al langere tijd in WGA 80-100% zit. Als gevolg van de herbeoordelingen krijgt nog maar 70 procent een IVA-uitkering en niet, zoals eerder een beetje te snel was bedacht, 100 procent. Maar ook opvallend: 11 procent krijgt helemaal geen WIA meer, maar wordt minder dan 35 procent arbeidsongeschikt.  Daarnaast blijft slechts 19 procent in de WGA, waarvan een deel (8 procent) niet volledig arbeidsongeschikt is.

We zijn dus gestart met 2.000 WGA 80-100-dossiers en er blijven maar 380 WGA-dossiers over. Dat is het effect van zorgvuldigheid. Ik blijf het schokkend vinden. Natuurlijk valt er wat op af te dingen, want er kunnen nog bezwaarzaken op deze dossiers gevoerd worden. Deze zullen echter met name gericht zijn op de groep die nu ineens geen WIA meer krijgt en voorheen volledig arbeidsongeschikt was.

Veel eigenrisicodragers WGA kijken zelf ook al serieuzer naar de mogelijkheden van herbeoordeling, al dan niet samen met hun verzekeraar of WIA-partners (zoals ENgage). Maar de UWV-verzekerde bedrijven hebben deze focus meestal niet, terwijl daar blijkbaar nog wel het een en ander valt te corrigeren. Hulp nodig? Neem dan contact met me op.