Stand van zaken rond advies bedrijfsarts in relatie tot loonsanctie

In de plannen rond de loondoorbetaling bij ziekte en het verminderen van de lasten voor werkgevers is ook een wetsvoorstel gepland om te komen tot meer grip op het voorkomen van loonsancties. Een gunstige en logische wijziging voor werkgevers.In de plannen rond de loondoorbetaling bij ziekte en het verminderen van de lasten voor werkgevers is ook een wetsvoorstel gepland om te komen tot meer grip op het voorkomen van loonsancties. Een gunstige en logische wijziging voor werkgevers.

Het UWV beoordeelt na de periode van 104 weken loondoorbetaling bij ziekte of de werkgever en zijn ziek werknemer voldoende re-integratie-inspanningen hebben verricht. Bij onvoldoende inspanning kan er een sanctie worden opgelegd van een extra jaar loondoorbetaling. UWV kan een loonsanctie opleggen als de verzekeringsarts van UWV een andere medische mening is toegedaan dan de bedrijfsarts die het hele verzuimtraject heeft begeleid. Dit gegeven leidt tot onbegrip, want (MKB-)werkgevers moeten ervan uit kunnen gaan dat de door hen ingeschakelde professional ook goed werk levert. De regering wil daarom dat het re-integratieadvies van de bedrijfsarts leidend is bij de toetsing van re-integratie-inspanningen.  

Een wetsvoorstel om dit te gaan wijzigen zou voor eind 2019 afgewikkeld zijn, maar eind december 2019 heeft de minister een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met daarin uitstel. Het plan is overigens nog steeds om deze wijziging in te laten gaan op 1 januari 2021. De nieuwe manier van toetsing geldt dan voor alle verzuimdossiers die vanaf dan de WIA-poort bereiken, ofwel alle lopende ziektesituaties.