Stand van zaken rond WIA-garantieregeling

De WIA stimuleert werkhervatting doordat werken naast de uitkering altijd een hoger totaalinkomen betekent. Als er echter een bepaalde mate van onzekerheid is of (meer) werken wel duurzaam volgehouden kan worden, dan ontstaat er een drempel bij werkhervatting. Op basis van de inkomsten uit arbeid kan namelijk een praktische schatting worden gemaakt van het arbeidsongeschiktheidspercentage. De regering gaat deze drempel wegnemen.

Als iemand meer gaat verdienen zal het arbeidsongeschiktheidspercentage dalen. Het resultaat daarvan kan zijn dat de WIA-uitkering geheel eindigt (minder dan 35 procent arbeidsongeschikt) of dat de uitkering, maar vooral het totaalinkomen zodra de arbeid wegvalt, drastisch afneemt. Om deze drempel weg te nemen wordt het arbeidsongeschiktheidspercentage vijf jaar lang niet verlaagd als er toename van inkomen uit arbeid is.

De regeling gaat in per 2021 en zal niet met terugwerkende kracht werken. De reden daarvan is dat werknemers gestimuleerd moeten worden om meer te gaan werken en dat kan nou eenmaal niet in het verleden.