Terugkeerpremie ZW

Naar aanleiding van een onverwachte terugkeer van een grote werkgever (Randstad) voor de ZW, per 1-1-2020, heeft Minister Koolmees onderzoek laten verrichten naar de impact van deze terugkeermogelijkheid.

Wetstechnisch is terugkeer mogelijk (per 1-1 of per 1-7), maar de financiële drempel moet hoger worden. Daarom is het voornemen om de terugkeerpremie ZW per 1-1-2023 te verhogen; van 50% van de sectorpremie naar 100% van de sectorpremie.

Als er werkgevers zijn die het eigenrisicodragen ZW willen heroverwegen, is het zaak om dit in de gaten te houden. Want terugkeren wordt plotsklaps twee keer zo duur. Uiteraard zijn wij in staat om deze financiële analyses voor u te maken.