Toetsing van het re-integratieverslag

Zoals u wellicht ook zult ervaren gaat het, door de genomen maatregelen, niet altijd even soepel voor wat betreft de re-integratie. Als er benutbare mogelijkheden zijn, dan is het lastig om deze in te vullen. Binnen het eigen bedrijf, maar ook daarbuiten.  Zo ook met de inzet van een bedrijfsarts, of een arbeidsdeskundig onderzoek. 

Het UWV ervaart dit uiteraard ook en heeft een aanvulling gemaakt op de Werkwijzer Poortwachter, speciaal in deze corona-tijd. Dit addendum heeft kortweg de volgende inhoud:

  • Incomplete dossiers
  • Inhoudelijke beoordeling
  • WIAclaimbeoordeling

In alle situaties wordt een pragmatische houding geaccepteerd. Waarbij UWV coulant wil zijn, maar waarbij wel de argumenten van het niet kunnen voldoen aan bepaalde eisen plausibel zijn. 

Bijzondere aandacht is nodig voor reeds opgelegde loonsancties. Daarbij is wellicht eerder dan gedacht een verkortingsverzoek aan de orde: In het geval dat wel een loondoorbetaling is opgelegd maar Werkgever meent dat de herstel-inspanningen stagneren door Covid-19 vraagt hij een bekortingsverzoek Loondoorbetaling aan. Acht UWV de argumenten plausibel dan wordt de Loondoorbetalingsverplichting beëindigd en wordt de claimbeoordeling WIA alsnog opgestart en afgerond.