UWV keuringen

Minister Koolmees heeft op 9 april 2021 een belangrijke brief geschreven. Het zal velen niet opgevallen zijn, maar het gaat over de werkwijze van UWV bij het keuren van werknemers in ZW en WIA.  Dit wordt officieel de sociaal medische beoordeling genoemd.  Aanleiding is het tekort aan verzekeringsartsen binnen UWV. 

In de brief geeft de minister aan dat er interne maatregelen getroffen zijn om een grotere doorloopsnelheid te krijgen. En wat ons betreft gaat dat ten koste van de kwaliteit. Maar ook ten koste van de toegankelijkheid; het recht op een herbeoordeling. Zo zal een verzoek tot herbeoordeling WGA altijd schriftelijk moeten worden onderbouwd, want dan kan de verzekeringsarts gerichter beoordelen. Klinkt logisch, maar vaak is de (medische) informatie niet aanwezig om een zorgvuldige onderbouwing van het verzoek tot herbeoordeling op te stellen. Daarom juist de vraag aan UWV om bijvoorbeeld op basis van tijdsverloop nog eens een oordeel te vellen.

Een ander voorbeeld is binnen de ZW aan de hand. Het UWV heeft het recht om een eerstejaars Ziektewet beoordeling niet uit te voeren, want ‘het leidt slechts in 33% van de gevallen tot een gewijzigde uitkeringssituatie’. Het zal uw werknemer zijn, die vanwege UWV-capaciteit geen EZWB krijgt, waardoor u meer ZW-premie of ZW-uitkering moet betalen. Nog even los van het achterblijven van kansen op re-integratie en daardoor een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt.

Wij houden voor onze klanten de impact van dit nieuwe SMB-beleid goed in de gaten.