WGA-eigenrisicodragen in 2020

Veel signalen wijzen erop dat het een druk najaar kan worden rond de keuze ‘eigenrisicodragen WGA’ per 1 januari 2020.  De oorzaak daarvan zit in een maatregel vanuit de Wet Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) die per 1 januari 2017 is doorgevoerd. 

De maatregel waarover het hier gaat is de samenvoeging van het WGA-vast en het WGA-flexrisico. Per 2017 is daardoor het WGA-flexrisico toegevoegd aan de WGA eigenrisicodragersverzekering. hierdoor ontstonden verzekeringen met een nieuwe premiestelling en met vaak ook een nieuwe contractstermijn. Omdat de eerste standaard contractstermijn drie jaar bedraagt zijn veel WGA eigenrisicodragersverzekeringen opzegbaar per 1 januari 2020.

Door BeZaVa zijn er aan de andere kant ook veel bedrijven per, of voor 2017 teruggekeerd naar UWV. Werkgevers die eigenrisicodragerschap hebben beeindigd krijgen in de eerste drie jaar na dat moment geen toestemming om weer eigenrisicodrager te worden. Al deze werkgevers kunnen nu opnieuw een keuze maken voor het eigenrisicodragen, omdat de termijn van drie jaar per 2020 voorbij is.

WGA-eigenrisicodragen is uiteraard een keuze met financiele impact, maar minstens net zo belangrijk is de re-integratie van de WGA-instromers. Daar kan ENgage voor u het verschil maken. Veel verzekeraars hebben onze kwaliteit van dienstverlening inmiddels ontdekt; namens Aegon, Nationale Nederlanden, Goudse en a.s.r. / Amersfoortse mogen wij de WGA-begeleiding op ons nemen.